Naše zjištění
4. 7. 2016

Volební preference – červen 2016

Červnové preference v období těsně před Brexitem ukazují dílčí posuny přízně veřejnosti. Vládní koalice by v modelu posílila a získala by 143 mandátů. ANO zvětšilo svůj náskok nad druhou ČSSD. Ta společně s ostatními zavedenými stranami mírně oslabila. Posílili oproti tomu Piráti a SPD.

Červnové preference v období těsně před Brexitem ukazují dílčí posuny přízně veřejnosti. Vládní koalice by v modelu posílila a získala by 143 mandátů. ANO zvětšilo svůj náskok nad druhou ČSSD. Ta společně s ostatními zavedenými stranami mírně oslabila. Posílili oproti tomu Piráti a SPD.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden v sérii TRENDY osobními rozhovory face-to-face s využitím kvótního výběru ve dnech 13. – 21. června 2016  na reprezentativním souboru obyvatelstva ČR. Dotázáno bylo 1061 osob starších 18 let. Na výzkumu pracovalo 190 tazatelů STEM (PAPI) a 112 tazatelů STEM/MARK (CAPI). Statistická chyba činí kolem ± 2 procentní body u menších stran, u větších stran kolem ± 3 procentní body. Výzkumná série TRENDY je hrazena jen z prostředků STEM. Proto nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

 

STRANICKÉ PREFERENCE

Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu. Preference pro jednotlivé strany jsou nižší, než by odpovídalo vlastnímu volebnímu výsledku, o němž rozhodují jen účastníci voleb.

„Pokud byste (přesto) šel(šla) volit,
kterou stranu byste příští týden volil(a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?“
(údaje za červen 2016; otevřená otázka – bez použití karet s názvy stran)

Upozornění: stranické preference nevyjadřují volební výsledek!

 

VOLEBNÍ MODEL

Sestavit model volebního výsledku není jednoduché, neboť lze jen obtížně zjistit, kteří dotázaní se voleb skutečně zúčastní, zda volební motivace voličů bude podobná jako v minulých volbách nebo se změní, zda se do volebního výsledku budou promítat emoce na poslední chvíli apod. Předkládaný volební model STEM vychází ze stranických preferencí, zanedbává občany, kteří nejsou schopni nebo ochotni uvést žádné preference. Opírá se o lidi, kteří neodmítají účast ve volbách, zohledňuje vazbu k volené straně i zájem o politické dění. Červnový model je postaven
na předpokladu volební účasti okolo 57 %.

Volební model STEM – simulovaný výsledek voleb – červen 2016 (v %)

cid:12C854BB-43F5-403D-9840-3DDEF391C35E@stemmark.local

Volební model STEM (%) – vývoj podpory nejsilnějších stran

 

Hypotetické počty mandátů v červnu 2016

Procentní zisky stran ve volebním modelu ještě nevyjadřují konečný výsledek voleb. Ten vznikne
až přepočítáním výsledků voleb v jednotlivých krajích na volební mandáty pomocí d’Hondtovy metodiky a celkovým součtem krajských mandátů za ČR. Jde o odhad, v němž například nelze zcela přesně a spolehlivě zachytit rozložení politických nálad v našich nejmenších krajích. Odchylka orientačně činí ± 2 mandáty.

Vývoj stranických preferencí STEM – leden 2014 – červen 2016 (%)

Kvalitativní charakteristiky příznivců hlavních politických stran
(Poznámka: Dopočet do sta tvoří podíl odpovědí „malý zájem“ či „slabý vztah“)


ZÁKLADNÍ ZJIŠTĚNÍ


 

  1. V červnu 2016 v období před Brexitem by se do poslanecké sněmovny dostalo šest stran. Koalice by získala 143 mandátů, výrazně tedy posílila.
  2. Hnutí ANO vede žebříček preferencí. Odstup mezi ANO a druhou ČSSD se zvětšil, ve volebním modelu činí jedenáct procentních bodů. Tento rozdíl ještě zdůrazní přepočet na mandáty – rozdíl mezi ANO a ČSSD činí 33 mandátů.
  3. Hlubší analýza ukazuje, že v současné době hnutí ANO má výrazně vyšší podíl sympatizantů, kteří zvažují účast ve volbách. Oproti tomu ČSSD má rozhodnuté stoupence, nevoliče a méně voličů potenciálních. V tuto chvíli je její výsledek nižší, zato pevnější. ANO má výsledek lepší, avšak zranitelnější.
  4. Silné voličské jádro s intenzivní vazbou k volené straně mají KSČM a KDU-ČSL i když o politiku nemusí jevit přílišný zájem.
  5. Pravicové strany ODS a TOP 09 mají příznivců relativně málo, vyznačují se však silnějším zájmem o politické dění. Oproti minulosti TOP 09 ztratila nejen množství příznivců, ale oslabuje se i intenzita její podpory. Možná TOP 09 stojí na křižovatce.
  6. Změny preferencí ukazují na oslabení všech zavedených („tradičních“) stran. Oproti tomu oživení zaznamenávají strany, které jsou vnímány jako alternativní a které nesou kritický až protestní apel. Vedle posílení u hnutí ANO je patrný nárůst u Pirátů, u Strany přímé demokracie, částečně i u Strany zelených.
  7. Předpokládanou účast voličů ve volebním modelu odhadujeme kolem 56 %. Při dotazu, zda se dotázaní chtějí voleb zúčastnit, odpovědělo kladně 56 %, záporně 21 %. Rozhodnuto podle vlastního vyjádření není 23 % dotázaných. Výsledek je přesně stejný jako minulý měsíc.

Sdílet

Různé