Naše zjištění
23. 3. 2012

Volební kampaně přímé volby prezidenta

Dotázaní občané se ve výzkumu STEM rozdělili do dvou vyrovnaných táborů v názoru na to, zda přímá volba prezidenta bude pro daňové poplatníky nákladné a zbytečné „představení“. Téměř 90 % lidí je pro určení maximálního objemu finančních prostředků, které by mohli kandidáti na prezidenta vynaložit na volební kampaň.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2012

VYDÁNO DNE 23. 3. 2012

VEŘEJNOST PODPORUJE STANOVENÍ FINANČNÍHO LIMITU
PRO VOLEBNÍ KAMPANĚ KANDIDÁTŮ NA PREZIDENTA

Dotázaní občané se ve výzkumu STEM rozdělili do dvou vyrovnaných táborů v názoru na to, zda přímá volba prezidenta bude pro daňové poplatníky nákladné a zbytečné „představení“. Téměř 90 % lidí je pro určení maximálního objemu finančních prostředků, které by mohli kandidáti na prezidenta vynaložit na volební kampaň. Obecně však podle většiny veřejnosti (62 %) v kampani spíše rozhoduje program a názory kandidátů než peníze a masivnost kampaně.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 22. února – 3. března 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1096 respondentů.

Přímá volba prezidenta se těší výrazné podpoře české veřejnosti, tříčtvrtinová většina občanů považuje rozhodnutí o jejím zavedení za správné. Vláda v únoru schválila zákon vymezující pravidla přímé volby prezidenta, poslanci ve sněmovně jej podpořili v prvním čtení. Podoba zákona se však ještě může změnit. Opozice má výhrady především k absenci finančních limitů na prezidentskou volební kampaň. STEM se na přelomu února a března zajímal o názory veřejnosti právě na volební kampaň před volbou prezidenta.

Občané naší země se neshodují v názoru na ekonomické důsledky přímé volby prezidenta. Polovina dotázaných občanů se domnívá, že přímá volba bude pro daňové poplatníky příliš nákladná a v této souvislosti zbytečná, polovina populace však s tímto názorem nesouhlasí.

Veřejnost se ovšem na obecné úrovni jednoznačně shoduje v tom, že pro volební kampaně prezidentských kandidátů by měl být stanoven nějaký finanční limit. Průzkum však neřešil konkrétní výši tohoto limitu ani způsob kontroly jeho dodržení.

„Souhlasíte s názorem, že přímá volba prezidenta bude ve skutečnosti pro daňové poplatníky nákladná a zbytečná show?“

Pramen: STEM, Trendy 2/2012, 1096 respondentů starších 18 let

1096 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
volba prezidenta, volební kampaně