Naše zjištění
29. 12. 2000

Volby do Poslanecké sněmovny a do obecních zastupitelstev jsou podle lidí nejdůležitější

Dvě třetiny lidí se domnívají, že volby do Poslanecké sněmovny jsou důležité (hodnotí je 4 nebo 5 body na pětibodové škále, kde 1=malá a 5=velká důležitost). Stejný význam přisuzují občané také volbám komunálním. Volby do krajských zastupitelstev jsou „o stupeň níže“ a za zcela nevýznamné považují lidé volby do Senátu.

Informace z výzkumu Trendy 12/2000

Volby do Poslanecké sněmovny a do obecních zastupitelstev jsou podle lidí nejdůležitější

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4.-11. prosince 2000. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1613 občanů.

Dvě třetiny lidí se domnívají, že volby do Poslanecké sněmovny jsou důležité (hodnotí je 4 nebo 5 body na pětibodové škále, kde 1=malá a 5=velká důležitost). Stejný význam přisuzují občané také volbám komunálním. Volby do krajských zastupitelstev jsou „o stupeň níže“ a za zcela nevýznamné považují lidé volby do Senátu. Těm přiřadilo 4 nebo 5 bodů důležitosti jen 17% dotázaných (viz graf na následující straně).

Porovnáme-li podíly 4 a 5bodobých ohodnocení se skutečnou volební účastí v jednotlivých volbách, zjistíme vcelku dobrou shodu. Pouze senátní volby jsou trochu udržovány skupinou lidí, kteří považují volby za občanskou povinnost a chodí i k těm, o nichž jsou přesvědčeni, že nemají velký význam pro dění v zemi.

Ještě lépe vynikne porovnání významu jednotlivých voleb, jestliže je přímo konfrontujeme. Postavení horní komory parlamentu je pak skutečně chabé

Jak hodnotí lidé důležitost jednotlivých typů voleb

A B Důležitější A Stejně Důležitější B
PS Komunální 26 47 27
PS Krajské 46 40 14
PS Senátní 75 24 1
Komunální Krajské 42 49 9
Komunální Senátní 74 23 3
Krajské Senátní 61 31 8

Pramen: STEM, Trendy 12/2000

Posloupnost důležitosti PS ≧ krajské ≧ senátní volby uznává 66% lidí

Posloupnost důležitosti komunální ≧ krajské ≧ senátní 63% občanů

Pramen: STEM, Trendy 12/2000

Hierarchie důležitosti v různých sociodemografických skupinách zůstává zachována, i když celkové hodnocení významu voleb se posouvá. Zřetelný je jen větší důraz lidí z menších vesnic na komunální problematiku, zatímco lidé z velkých měst a osoby s vysokoškolským vzděláním spíše staví výše volby do Poslanecké sněmovny.

Pramen: STEM, Trendy 12/2000

Pramen: STEM, Trendy 12/2000

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
Poslanecká sněmovna, volby