Naše zjištění
9. 5. 2001

Vojensky nás ohrožuje Rusko, ekonomickou hrozbou je podle občanů Německo

Lidé odlišují zřetelně nebezpečí vojenské od hrozby nadvlády mocenské, ať už politické nebo ekonomické. Symbolem prvního druhu nebezpečí pro naši zemi je pro nejpočetnější skupinu našich občanů Rusko, poměrně často je zmiňována také oblast Balkánu, představa touhy ovládnout nás ekonomicky a politicky je spojována nejčastěji s Německem, pro určitou část veřejnosti jsou takovou mocenskou hrozbou pro naši republiku Spojené státy.

Informace z průzkumu Trendy 4/2001

Vojensky nás ohrožuje Rusko, ekonomickou hrozbou je podle občanů Německo

 

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-8. dubna 2001. Odpovědělo 1749 respondentů starších 18 let, vybraných metodou kvótního výběru na území celé České republiky.

V dubnovém průzkumu STEM byly vedle tradičního hodnocení vztahu k jiným zemím zařazena i baterie volných otázek, které podrobněji zjišťovaly názory lidí na postavení České republiky na mezinárodní scéně. V několika otázkách hodnotili občané, které země nejvíce různým způsobem naši republiku ohrožují:

„Která země podle Vašeho názoru představuje pro naši republiku největší vojenské nebezpečí?“

„Která země představuje pro naši zemi největší hrozbu hospodářského podmanění?“

„Která země nejvíce ohrožuje Českou republiku tím, že je zdrojem organizovaného zločinu, terorismu?“

„Která země představuje pro naši republiku největší hrozbu politického ovládnutí?“

Tabulka na následující straně ukazuje, že lidé odlišují zřetelně nebezpečí vojenské, "ohrožení životů", od hrozby nadvlády mocenské, ať už politické nebo ekonomické. Symbolem prvního druhu nebezpečí pro naši zemi je pro nejpočetnější skupinu našich občanů Rusko, poměrně často je zmiňována také oblast Balkánu, představa touhy ovládnout nás ekonomicky a politicky je spojována nejčastěji s Německem, pro určitou část veřejnosti jsou takovou mocenskou hrozbou pro naši republiku Spojené státy.

V názorech na mezinárodní ohrožení České republiky se liší zejména lidé s různou politickou orientací, ale také osoby s různou úrovní vzdělání a lidé různého stáří. Hrozbu Německa a mocenský tlak Spojených států zdůrazňují lidé levicově orientovaní, starší, s nižším vzděláním, stoupenci pravicových stran, lidé s vysokoškolským vzděláním či maturitou a občané ve věku do 30 let cítí větší ohrožení pro náš stát z východu, zejména z Ruska, dalších zemí bývalého SSSR, případně z Číny.

Názory obyvatel na vztah České republiky k jiným zemím –

„Která země je podle Vás pro ČR…?“

(údaje ve sloupcích, všechny země alespoň s 2% podílem)

Vojenské nebezpečí Ekonomické podmanění Organizovaný zločin Politické ovládnutí
Rusko 49 % Německo 68 % Rusko 41 % Německo 38 %
Balkán celk. 13 % USA 15 % Ukrajina 32 % USA 31 %
Německo 9 % Rusko 7 % Balkán celk. 8 % Rusko 18 %
Čína 7 % Rakousko 2 % USA 4 % Rakousko 3 %
USA 4 %     Ost. SSSR 2 %    
Býv. SSSR 4 %     Německo 2 %    
Stř. Východ 4 %     Arabský svět 2 %    
               
Žádná země 7 % Žádná země 3 % Žádná země 0 % Žádná země 8 %

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Od populace jako celku se prakticky vůbec neodlišují názory lidí, kteří se zajímají o politiku (zajímají se o ni mnoho nebo alespoň středně).

Názory obyvatel na vztah České republiky k jiným zemím –

„Která země je podle Vás pro ČR…?“

(údaje ve sloupcích, všechny země alespoň s 2% podílem,

pouze lidé, kteří se alespoň středně zajímají o politiku)

Vojenské nebezpečí Ekonomické podmanění Organizovaný zločin Politické ovládnutí
Rusko 48 % Německo 68 % Rusko 41 % Německo 35 %
Balkán celk. 12 % USA 14 % Ukrajina 33 % USA 30 %
Německo 8 % Rusko 7 % Balkán celk. 9 % Rusko 20 %
Čína 7 % Rakousko 2 % USA 3 % Rakousko 3 %
USA 5 %     Ost. SSSR 2 %    
Býv. SSSR 4 %     Německo 2 %    
Stř. Východ 3 %     Arabský svět 2 %    
               
Žádná země 8 % Žádná země 4 % Žádná země 0 % Žádná země 9 %

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Rusko, vojenské ohrožení, vztah k jiným zemím, vztah k sousedním zemím