Naše zjištění
21. 5. 2001

Vojenského ohrožení našeho státu se občané nyní neobávají

Podíl lidí, kteří se bojí vojenského ohrožení českého státu (20 %), je nejnižší za šest let, kdy STEM tuto otázku pokládá. Válečného konfliktu se přirozeně více bojí ženy než muži (24 % proti 17 %), více lidé staří než mladší a spíše lidé s nižším vzděláním než ti, kteří absolvovali vysokou školu. K těmto rozdílům se přidružuje i politický aspekt.

Informace z výzkumu Trendy 5/2001

Vojenského ohrožení našeho státu se občané nyní neobávají

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-9. května 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1653 občanů.

Každý pátý český občan si myslí, že by naši zemi mohl zasáhnout válečný konflikt, ale jen 4 % populace jsou o tom skutečně pevně přesvědčena. Je to málo, nebo hodně ? Porovnání s minulými lety ukazuje, že správná odpověď je „málo“. Podíl lidí, kteří se bojí vojenského ohrožení českého státu, je totiž nejnižší za šest let, kdy STEM tuto otázku pokládá.

Oba grafy, které hodnotí míru vojenského nebezpečí („Bojíte se toho, že by naši zemi mohl zasáhnout válečný konflikt?“ a „Jak byste ohodnotil současnou situaci ve střední Evropě?“) potvrzují, že nejvíce se lidé cítili ohroženi v době, kdy kulminoval kosovský konflikt, tedy na jaře roku 1999. Tehdy se dvě třetiny lidí obávaly, že bychom mohli být zasaženi válečným konfliktem a skoro 30 % osob to považovalo za naprosto jasnou věc. Bylo tomu zřejmě také proto, že tehdy byla Česká republika – na rozdíl od jara roku 1994, kdy vrcholil konflikt v Bosně – již členem Severoatlantické aliance a jako člen tohoto paktu, který v Kosovu a Srbsku zasáhl, byla tedy přímo do dění na Balkáně vtažena.

Válečného konfliktu se přirozeně více bojí ženy než muži (24 % proti 17 %), více lidé staří než mladší a spíše lidé s nižším vzděláním než ti, kteří absolvovali vysokou školu. K těmto rozdílům se přidružuje i politický aspekt, který zřejmě souvisí i s názorem na to, že jsme vstoupili do Severoatlantické aliance. Lidé, kteří vstup České republiky do NATO odmítají, dávají najevo svým souhlasem s tím, že nás ohrožuje válečný konflikt, že Severoatlantická aliance nás před podobným nebezpečím nechrání nebo že nás do válečného nebezpečí dokonce s sebou může zavléci.

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
NATO, politická orientace, vojenské ohrožení, vzdělání