Naše zjištění
23. 10. 2008

Vnímání významu událostí české historie spojených s osmičkovými“ roky.“

Z významných událostí 20. století, jejichž letopočet končí číslicí osm a které nejvíce ovlivnily osud naší země, vybrali občané na prvním místě nástup komunistů k moci a na druhém místě vznik samostatného Československa. S jistým odstupem můžeme na dalších místech jmenovat invazi sovětských vojsk v srpnu 1968 a přijetí Mnichovské dohody. Období Pražského jara je vnímáno jako relativně nejméně důležité.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2008

HLAVNÍ OTÁZKA NAŠICH HISTORICKÝCH „OSMIČEK“:

VÍTĚZNÝ ČI HANEBNÝ ÚNOR 1948?

Z významných událostí 20. století, jejichž letopočet končí číslicí osm a které nejvíce ovlivnily osud naší země, vybrali občané na prvním místě nástup komunistů k moci a na druhém místě vznik samostatného Československa. S jistým odstupem můžeme na dalších místech jmenovat invazi sovětských vojsk v srpnu 1968 a přijetí Mnichovské dohody. Období Pražského jara je vnímáno jako relativně nejméně důležité.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. září – 7. října 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1245 respondentů.

Rok končící na číslici osm má v historii československého státu určitou symboliku. Shodou náhod můžeme ve 20. století najít několik událostí, které velmi významně zasáhly do osudu naší země a v jejichž letopočtu je na konci právě osmička. Začneme-li chronologicky, velmi významným mezníkem byl rok 1918, kdy se začala odvíjet historie samostatného československého státu. Dále přijetí Mnichovské dohody v září 1938 a o deset let později nástup komunistů k moci. Nesmíme zapomenout na rok 1968, na Pražském jaro a následnou srpnovou invazi vojsk Varšavské smlouvy. Které z těchto událostí ovlivnily osud naší země nejvíce podle reprezentativního vzorku obyvatel ČR? Nejhlubší dosah připisují lidé komunistickému převratu v únoru 1948, a to o něco více než samotnému vzniku Československa v roce 1918. S odstupem a s podobným dopadem následuje sovětská invaze z roku 1968 a mnichovská zrada. Oproti těmto událostem se Pražské jaro jeví jako méně důležité.

"Rok 2008 je rokem s několika výročími významných událostí končících číslicí 8. Vyberte, prosím, událost, která z Vašeho osobního hlediska nejvíce ovlivnila osud naší země." (%)

Pramen: STEM, Trendy 10/2008, 1245 respondentů starších 18 let

Jelikož jde o události minulé, pro něž je rozhodující osobní interpretace lidí, liší se logicky hodnocení lidí podle věku respondentů a podle jejich politické orientace, resp. stranických sympatií. Závislost na pohlaví, nejvyšším ukončeném vzdělání nebo majetkové situaci nebyla prokázána.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
problémy ČR