Naše zjištění
29. 4. 2011

Vnímání diskriminace v naší zemi

Pro dvě třetiny populace (66 %) je diskriminace u nás velkým problémem, loni tento názor sdílelo jen 47 %. Rovněž se od loňska výrazně zvýšil podíl občanů, podle nichž u nás diskriminace v posledních letech přibývá (z 29 % na 41 %). Za nejzávažnější typ diskriminace lidé zdaleka nejčastěji považují znevýhodňování podle věku (47 %).

INFORMACE Z PRŮZKUMU STEM TRENDY 4/2011
VYDÁNO DNE 29. 4. 2011

 

OD LOŇSKA VÝRAZNĚ VZROSTL PODÍL OBČANŮ, KTEŘÍ POVAŽUJÍ DISKRIMINACI V NAŠÍ ZEMI ZA VELKÝ PROBLÉM.

 

Pro dvě třetiny populace (66 %) je diskriminace u nás velkým problémem, loni tento názor sdílelo jen 47 %. Rovněž se od loňska výrazně zvýšil podíl občanů, podle nichž u nás diskriminace v posledních letech přibývá (z 29 % na 41 %). Za nejzávažnější typ diskriminace lidé zdaleka nejčastěji považují znevýhodňování podle věku (47 %).  

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. března – 8. dubna 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1286 respondentů.

 

V dubnovém šetření se společnost STEM zaměřila mimo jiné na problematiku diskriminace v naší společnosti. Veřejnost posuzovala, jak velký problém diskriminace u nás je, jak vidí její vývoj v posledních 10 letech a který typ diskriminace je v naší společnosti nejzávažnější.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že většina (dvě třetiny – 66 %) veřejnosti považuje diskriminaci v naší zemi za poměrně velký nebo zcela zásadní problém. Třetina (34 %) naproti tomu diskriminaci označuje za poměrně malý nebo zcela okrajový problém naší společnosti.

Pramen: STEM, Trendy 2011/4, 1286 respondentů

 


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
diskriminace, sociální jistoty