Naše zjištění
23. 4. 2009

Vnímání diskriminace v naší zemi

Pro polovinu populace není diskriminace u nás velkým problémem.. Naprostá většina lidí (89 %) si myslí, že diskriminaci lze omezovat, desetina se však domnívá, že se s ní účinně bojovat nedá. Za posledních deset let nedošlo v otázce diskriminace podle poloviny lidí (51 %) k žádnému vývoji.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 4/2009

POLOVINA LIDÍ POVAŽUJE DISKRIMINACI V NAŠÍ ZEMI ZA VELKÝ PROBLÉM.

Pro polovinu populace není diskriminace u nás velkým problémem.. Naprostá většina lidí (89 %) si myslí, že diskriminaci lze omezovat, desetina se však domnívá, že se s ní účinně bojovat nedá. Za posledních deset let nedošlo v otázce diskriminace podle poloviny lidí (51 %) k žádnému vývoji. Pětina lidí (21 %) říká, že diskriminace u nás v posledních letech ubývá, a čtvrtina (28 %) má za to, že jí naopak přibývá.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. 3. – 6. 4. 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1297 občanů ČR.

V dubnovém šetření se společnost STEM zaměřila mimo jiné na problematiku diskriminace v naší společnosti. Veřejnost posuzovala, jak velký problém diskriminace u nás je, zda se dá nějakým způsobem omezit či odstranit a jak vidí její vývoj v posledních 10 letech.

Vnímání míry diskriminace u nás rozděluje českou veřejnost na dva stejně velké tábory. Polovina veřejnosti (51 %) považuje diskriminaci v naší zemi za poměrně malý nebo zcela okrajový problém, druhá – stejně velká (49 %) –  část diskriminaci označuje za poměrně velký nebo zcela zásadní problém naší společnosti. Stejnou otázku jsme respondentům pokládali už v dubnu roku 2003 a od té doby se distribuce odpovědí nezměnila. Názory veřejnosti na výskyt diskriminace u nás se zdají být velmi pevné.

Pramen: STEM, Trendy 2009/4, 1297 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
diskriminace