Naše zjištění
4. 12. 2006

Vliv institucí na život v ČR

Jaký mají instituce vliv na život v naší zemi? Přiměřený, příliš malý, anebo naopak příliš velký? Takovou otázku položil STEM respondentům v posledním říjnovém výzkumu. Výčet institucí, jejichž vliv respondenti posuzovali, byl poměrně široký, od obecních a krajských úřadů, přes odbory a vrcholné soudní a státní orgány až po Evropskou unii.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10-2/2006

Vliv evropské unie na život v ČR je podle téměř poloviny lidí příliš velký, opak si myslí jen necelá desetina občanů

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 20. – 27. října 2006. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1571 občanů.

Jaký mají instituce vliv na život v naší zemi? Přiměřený, příliš malý, anebo naopak příliš velký? Takovou otázku položil STEM respondentům v posledním říjnovém výzkumu. Výčet institucí, jejichž vliv respondenti posuzovali, byl poměrně široký, od obecních a krajských úřadů, přes odbory a vrcholné soudní a státní orgány až po Evropskou unii.

Pět institucí má podle mínění zhruba dvou třetin lidí vliv takový, jaký by měly mít – tedy přiměřený. Patří k nim Ústavní soud, krajské úřady, obecní a městské úřady, ministři vlády a prezident republiky. O málo nižší podíl hlasů pro „přiměřený vliv“ dostala v průzkumu Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Na opačném konci hodnocení „přiměřenosti“ jsou s podílem pro „přiměřený vliv“ nižším než 50 % Evropská unie, Senát PČR a odbory.

Jiný žebříček však dostaneme, jestliže seřadíme zkoumané instituce podle toho, zda mají příliš malý vliv, anebo naopak, zda jejich vliv na život v našem státě je příliš velký. Pak se na pólu „příliš malého vlivu“ objeví jednoznačně odbory, poněkud větší vliv by lidé zřejmě přáli také místním a krajským úřadům, naopak na pól „příliš velkého vlivu“ umístili lidé Evropskou unii a méně vlivu by podle mínění veřejnosti měla mít i poslanecká sněmovna a ministři české vlády. Nejvíce rozpolcené názory jsou na postavení senátu. Zhruba čtvrtina lidí si myslí, že má příliš malý vliv, čímž dává najevo jeho ústavně nerovnoprávné postavení v porovnání s poslaneckou sněmovnou, ale přibližně stejný podíl lidí by si pravděpodobně přál pozici senátu ještě oslabit. Můžeme soudit, že jsou to lidé, kteří považují tuto instituci za zcela zbytečnou.


Vliv institucí na život v České republice (%)

Pramen: STEM, TRENDY 2006/10-2

Srovnání výsledků citovaného šetření s údaji výzkumů uskutečněných v minulých letech ukazuje, že názory na míru vlivu jednotlivých institucí jsou poměrně stabilní a v průběhu času se nijak zásadně nemění. Jedinou institucí, u které lze hovořit o názorovém obratu, je Evropská unie. Evropská unie byla v polovině devadesátých let vnímaná jako instituce, jež má na život v naší zemi jen slabý vliv. Tato představa o Evropské unii se poměrně rychle proměňovala v přesvědčení, že jde o instituci, která ovlivňuje život u nás víc, než je potřebné. V posledních pěti letech názor, že nepřiměřenost pozice Evropské unie spočívá v jejím příliš velkém vlivu, již zcela jednoznačně převládá.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
instituce