Naše zjištění
23. 8. 2023

Vlastníci jsou mýtus aneb co si Češi myslí o sdílení energií v bytových domech

Většině majitelů bytů se sdílení elektřiny v rámci bytových domů zamlouvá. Vlastníci uvádějí, že by byli pro realizaci. Paradoxně, významně menší počet z nich věří, že by to v rámci své jednotky dokázali odhlasovat. Nejvíce majitele zajímají konkrétní informace o návratnosti investice a přesný popis technického způsobu realizace návratnosti investice a přesný popis technického způsobu realizace.

Většině majitelů bytů se sdílení elektřiny v rámci bytových domů zamlouvá. Vlastníci uvádějí, že by byli pro realizaci. Paradoxně, významně menší počet z nich věří, že by to v rámci své jednotky dokázali odhlasovat. Nejvíce majitele zajímají konkrétní informace o návratnosti investice a přesný popis technického způsobu realizace návratnosti investice a přesný popis technického způsobu realizace.

Majitelé bytů začínají aktivněji přemýšlet o fotovoltaických panelech. Uvažují o nich ale primárně jako o společné investici, kterou je třeba projednat na schůzi vlastníků a schválit. Schůze v bytových domech jsou tak pro majitele důležitým fórem, kde se téměř všichni zúčastňují diskuse a procesu pořizování. Rozhodnutí jsou často v rukou vedoucího orgánu, předsedy nebo vedení.

Téměř čtyři pětiny (79 %) majitelů uvedlo, že na jejich schůzích panuje dobrá či přímo pohodová atmosféra. Významná většina (86 %) pak odchází ze schůzí nejčastěji spokojená s rozhodnutími, které na nich padly.

Tato zjištění ukazují, že i když jsou vlastnické schůze často brány jen jako zdroj stresu a konfliktů, je to spíše obecná nálepka. V realitě ale jednání dle respondentů v plamenech nekončí, naopak k řešení, které uspokojí většinu, dojdou,“ říká Martin Philipp, analytik STEM.

Potenciál pro investice domy (většinou) mají. Většina sdružení majitelů se aktivně věnuje rekonstrukcím a zlepšováním stavu domu. Zhruba pětina respondentů uvedla, že jejich bytový dům je v dobrém stavu. Podle dvou třetin (65 %) je stav sice uspokojivý, ale některé věci již přestávají vyhovovat. Desetina pak říká, že jejich dům je v tak špatném stavu, že by potřeboval výraznou nebo úplnou rekonstrukci.

Co se týče investic, tak zateplení domů je stále více rozšířené. Jiné investice zatím nejsou nutně v plánu. Existuje tak hypotetický prostor přesunout kapitál směrem k jiným druhům investic na bytových domech.

Společná výroba je zajímavá a zkušenost dobrá

Zatím jen velmi malá část majitelů bytů (3 %) panely vlastní, a samozřejmě se zatím většinou jedná o panely umístěné na jejich rodinném domě, nebo chatě. Nicméně další pětina (20 %) se s fotovoltaikou setkala alespoň zprostředkovaně (například ve firmě). Ačkoliv mnozí majitelé s ní nemají přímou zkušenost, 68 % majitelů vnímá fotovoltaiku pozitivně. Přibližně polovina z nich zároveň deklaruje, že má alespoň obecnou představu o tom, jak princip výroby elektřiny z panelů funguje.

Majitelé fotovoltaiku považují za zajímavou technologii (89 %), která je důležitá pro budoucnost (87 %). Zároveň také (často oproti předpokladům) není FVE hodnocena jako nebezpečná (85 % bezpečná). Rovněž ji 84 % majitelů považuje za ekologickou a také důvěryhodnou (79 %).

„Výrazně slaběji ale majitelé hodnotí dostupnost technologie a její cenu. Fotovoltaika se tak ve společnosti potýká s aurou nedostupnosti a nálepkou drahé technologie,“ říká Martin Philipp.

Společná výroba energie v rámci bytového domu je ale zajímavým tématem pro většinu majitelů, i když nemají hlubší technické znalosti. Většina majitelů bytů nemá přímou zkušenost s fotovoltaickými panely na bytových domech, ale koncept společné výroby energie zaujal 85 % respondentů.

„Mezi majiteli je silná poptávka po jasnějším popisu toho, co všechno pořízení FVE v rámci domu obnáší. Velmi efektivní by byl konkrétní modelový příklad, existující bytový dům s nainstalovanou fotovoltaikou, který by si mohli zájemci projít a vidět nebo se doptat, co jak přesně funguje,“ doplňuje Martin Philipp, analytik STEM.

Fotovoltaika je primárně vnímána jako investice

Výzkum identifikoval 4 druhy motivací a bariér s ohledem na sdílení energií v bytových domech: ekonomickou, bezpečnostní, osobnostně administrativní a environmentální dimenzi.

Ekonomické narativy patří k těm nejzásadnějším. Majitelé nejvíce souhlasí s tím, že společnou výrobou energií mohou ušetřit náklady, spolu s tím to také považují za velmi důležité. Zároveň vnímají, že FVE sama o sobě zvyšuje hodnotu domu. Důležitý je i aspekt návratnosti, ale stále kolem tří pětin (60 %) respondentů v součtu uvedlo, že by se napřed měli na domě realizovat důležitější věci, než je elektrárna na střeše.

Bezpečnost chápeme ve dvou rovinách A to samotnou bezpečnost technologií, ale také schopnost přispět k nezávislosti na externích dodavatelích elektřiny („lokální nezávislost“) a na cizích státech („globální nezávislost“). Právě přispění k nezávislosti na cizích státech mezi majiteli silně rezonuje. Obavy z podvodů firem či požárů panelů nejsou tak silnou bariérou.

V osobních vztazích je vnímána domluva se sousedy a administrativa jako bariéra k pořízení FVE. Většina majitelů je sice pro pořízení technologie, a také se jim zamlouvá, 70 % z nich ale uvedlo, že nevěří, že by se se sousedy domluvili.

Pokud přijde na úvahy o společné fotovoltaické elektrárně, jsou enviromentální aspekty pro majitele méně důležité. Majitelé přispění k ochraně životního prostředí vnímají spíše jako příjemný bonus. Technologie je ale v případě bytových domů výrazně více vnímaná ekonomicky než environmentálně.

Šetření v rámci kvalitativní části výzkumu bylo realizované metodou ohniskových skupin, tzv. „triád“ (setkání 3 účastníků a moderátora), celkově proběhlo 5 sezení. Účastníci byli majitelé bytů v bytových domech, jedna triáda obsahovala pouze členy předsednictva (SVJ i BD*). Při výběru účastníků byl kladen důraz na to, aby byli zastoupeni obyvatelé všech krajů a velikostí sídel. V rámci kvantitativní části výzkumu byl realizovaný průzkum v datu 28.5. – 3.6.2023 na reprezentativním výběrovém souboru (N = 612) populace vlastnící bytu(ů) v bytových domech. Dotazovací metodou bylo on-line dotazování (CAWI). Data korespondují s veřejně dostupnými údaji ČSÚ (a také MŽP). Odpovědi respondentů tedy lze považovat za reprezentativní názory populace vlastnící byt(y).

Kompletní analýzu (CZ) naleznete zde.

Kontaktní osoba: Martin Philipp, analytik STEM

+420 723 317 527

Martin.philipp@stem.cz

Sdílet

Komunitní energetika / Zelená transformace
bytové domy, data, komunitní energetika, sdílení energií, solární energie, výzkum, zelená transformace

Další z rubriky

Komunitní energetika