Naše zjištění
27. 10. 2004

Vládní krize

Červnovou demisí vlády Vladimíra Špidly začalo pro politiky v ČR horké léto završené vyslovením důvěry Grossově vládě ve sněmovně. Výzkum zjišťoval, jak se v průběhu řešení této krize, podle mínění veřejnosti, čelní politici zachovali.

Informace z výzkumu STEM Trendy 10/2004

v průběhu řešení letní vládní krize se nejlépe zachovali Václav Klaus a Stanislav Gross

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3. – 11. října 2004. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1671 respondentů.

Červnovou demisí vlády Vladimíra Špidly začalo pro politiky v ČR horké léto završené vyslovením důvěry Grossově vládě ve sněmovně. Výzkum zjišťoval, jak se v průběhu řešení této krize, podle mínění veřejnosti, čelní politici zachovali.

Nejlepší hodnocení si u občanů vysloužili Václav Klaus a Stanislav Gross. Chování prezidenta i premiéra hodnotí příznivě přibližně dvě třetiny lidí. V případě Miroslava Kalouska jsou podíly pozitivního a negativního hodnocení zhruba vyrovnané. Něco přes třetinu příznivých hodnocení za své chování v době krize získali Mirek Topolánek a Pavel Němec. U předsedy ODS jsme ovšem zaznamenali více negativních hodnocení (jejich podíl se blíží k šedesáti procentům) než u předsedy US-DEU, který je téměř čtvrtině občanů neznámý. Nejhorší hodnocení ze zkoumaných politiků si odnesl bývalý premiér Vladimír Špidla, jehož hodnotí příznivě necelá třetina a nepříznivě dvě třetiny občanů.

Při podrobnějším pohledu na data se ukazuje, že hodnocení chování politiků je různé uvnitř jednotlivých elektorátů. Předsedové stran jsou nadprůměrně pozitivně hodnoceni stoupenci svých stran[1]. V případě Václava Klause lze takto vysvětlit vysoké příznivé hodnocení
u elektorátu ODS. Mirek Topolánek je příznivci své strany také hodnocen nadprůměrně pozitivně, nicméně ne tolik jako Stanislav Gross a Miroslav Kalousek u svých stran. Z údajů rovněž vyplývá, že Václav Klaus a Stanislav Gross jsou jako jediní hodnoceni příznivě nadpoloviční většinou všech čtyř nejsilnějších elektorátů. Naproti tomu Vladimíra Špidlu nehodnotí většinově pozitivně ani jeden z elektorátů, dokonce ani příznivci ČSSD ne.


[1] V případě předsedy US-DEU P. Němce podíl jeho příznivých hodnocení u stoupenců vlastní strany neuvádíme, neboť jejich počet ve výběrovém souboru neumožňuje spolehlivou statistickou analýzu.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
demokracie, důvěra, vláda