Více o nás

Historie

První polistopadová tazatelská síť

STEM založil v roce 1990 Jan Hartl. Organizace vyrostla z úsilí několika nadšenců, kteří vytvořili první polistopadovou tazatelskou síť pro průběžné sledování postojů československé společnosti. První výzkum názorů obyvatel STEM  realizoval už v březnu roku 1990.

Jan Hartl vedl STEM až do roku 2015. Mezi lety 2003 a 2015 mu s vedením v roli výkonného ředitele pomáhal Petr Václavík. Od roku 2015 do roku 2018 vedl STEM Pavel Fischer. Od roku 2018 je ředitelem STEM Martin Buchtík.

Počátkem 90. let STEM pracoval především na mezinárodních akademických projektech. V květnu 1993 zahájil vlastní projekt TRENDY, pravidelné měsíční šetření, které souvisle až dodnes monitoruje dynamiku společenských změn v České republice. V roce 1994 se ze STEM vyčlenila sesterská akciová společnost STEM/MARK, která se zaměřuje na výzkum trhu, spotřebního chování a médií.

Od roku 2015 změnil STEM právní formu na zapsaný ústav a působí jako nezávislá a nezisková výzkumná instituce, jejíž posláním je poskytovat data a poradenství veřejným a občanským institucím a posilovat demokratickou diskusi. Za více než tři dekády své existence provedl STEM více než 1000 sociologických šetření, ve kterých se dotázal více než milionu obyvatel České republiky.

Nabízíme

Zaměřujeme se na rozmanitou paletu kvantitativního i kvalitativního sociologického výzkumu, přípravu datových podkladů a sekundárních analýz různých zdrojů, poradenství založené na datech a vytváření komunikačních strategií. Jsme členem sdružení SIMAR a hlásíme se k jeho standardům.

STEM je držitelem certifikace PRO VÝZKUM udělované Sdružením agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR, kterého je i STEM součástí. Certifikace potvrzuje, že se ve svých výzkumech kromě metodologických a etických standardů SIMAR řídíme také doporučeními pro zvyšování spokojenosti respondentů, kteří se účastní našich výzkumů.

Nerealizujeme samotné sběry dat, jsme analytická organizace a těžiště naší práce je v analýze dat, jejich interpretaci a formulaci doporučení.

Pro kvantitativní šetření doporučujeme zpravidla realizovat kombinaci osobního dotazování (CAPI) a dotazování na online panelu (CAWI), případně jen dotazování na online panelu, které umožňuje výrazně větší počet respondentů se stejným rozpočtem. Záleží na tématu a cílech výzkumu. Pro kratší průzkumy můžeme zajistit také telefonické dotazování (CATI). Obecně je možné s námi realizovat jak větší monotematický výzkum, tak připojit jen několik málo otázek k jinému šetření formy omnibus (šetření s více tematickými moduly). 

V rámci kvalitativních výzkumů běžně realizujeme hloubkové i polostrukturované rozhovory, fokusní skupiny, expertní rozhovory, diskusní triády a také kvalitativní deníky (často s návaznými skupinovými rozhovory).

Analytici STEM také zajišťují statistické zpracování, segmentaci, modelování a interpretaci existujících sociologických a ekonomických dat. Může jít o data získaná z veřejných zdrojů, z archivů STEM nebo od soukromého či veřejného zadavatele. Sekundární analýzy a zpracování dat z archivu STEM nabízí pohled a srovnání vývoje od počátku 90. let do současnosti. 

Experti STEM působili a působí jako poradci v celonárodních politických rozhodnutích (např. referendum o vstupu do EU), veřejně prospěšných kampaních (změny zákonů a sledování dopadů těchto změn), v aktivitách občanské společnosti, v poradních orgánech veřejné správy.

Spolupracujeme

Za svoji historii máme obrovské množství klientů, partnerů pro výzkum, dárců a dalších spolupracujících subjektů. Níže jsou jen někteří z nich z poslední doby.

Metodologie

 

 

Práce u nás

Momentálně do našeho týmu nehledáme posily. V případě zájmu o spolupráci se však můžete obrátit na info@stem.cz a třeba něco vymyslíme.

Správní rada

zakladatel STEM a předseda správní rady
novinář, člen správní rady
sociolog a ekonom, člen správní rady

Výroční zprávy

Výroční zprávu si můžete stáhnout ve formátu PDF z následujícího odkazu.