Naše zjištění
29. 11. 2002

Více než polovina lidí souhlasí s členstvím v NATO i se vstupem do Evropské unie

V referendu o vstupu České republiky do Evropské unie by na počátku listopadu hlasovalo pro vstup 64 % lidí, 36 % by bylo proti. Se začleněním naší země do NATO souhlasí 68 % občanů, proti je 32 % osob.

Informace z výzkumu Trendy 11/2002

Více než polovina lidí souhlasí s členstvím v NATO i se vstupem do Evropské unie

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-5. listopadu 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1332 občanů.

V referendu o vstupu České republiky do Evropské unie by na počátku listopadu hlasovalo pro vstup 64 % lidí, 36 % by bylo proti (jestliže by se referenda zúčastnili všichni). Míra souhlasu s členstvím v Severoatlantické alianci je poněkud vyšší: se začleněním naší země do NATO souhlasí 68 % občanů, proti je 32 % osob.

Jestliže obě otázky zkombinujeme, dostaneme obraz o názorech naší veřejnosti na zahraničněpolitickou orientaci naší republiky: 56 % občanů můžeme označit za stoupence euroatlantické orientace ČR (jsou pro vstup do EU a souhlasí s členstvím v NATO), naproti tomu 24 % lidí s euroatlantickým směřováním ČR rozhodně nesouhlasí.

Výrazně pro současný zahraniční kurs ČR jsou stoupenci ODS (80 % z nich souhlasí s členstvím v NATO i se vstupem do EU), opakem jsou příznivci KSČM, z nichž tři čtvrtiny euroatlantickou orientaci naší země odmítají. Voliči dvou nejsilnějších vládních stran, ČSSD a KDU-ČSL, se shodují svým profilem s populací jako celkem. Zajímavé je porovnání s odpověďmi na otázku „Myslíte si, že zahraniční politika ČR je v zásadě správná?“: kladně na tuto otázku odpovídá 70 % stoupenců těchto dvou vládních stran, ze sympatizantů ODS 74 %, z lidí, kteří by volili KSČM, 32 %.

Jedinou velkou skupinou populace výrazně odmítající orientaci naší země k západní Evropě a Spojeným státům jsou lidé ve věku nad 60 let. Poměrně vyrovnané jsou hlasy pro a proti současnému kursu zahraniční politiky také mezi lidmi s základním vzděláním. Naopak velká většina lidí s maturitou či vysokou školou a celá „mladší“ část veřejnosti (do 45 let) s těsnější vazbou naší země na euroatlantický svět souhlasí.

Pramen:  STEM, Trendy 11/2002

    Pramen: STEM, Trendy 11/2002

    Pramen: STEM, Trendy 11/2002

Pramen: STEM, Trendy 11/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, NATO, politické strany