Naše zjištění
22. 2. 2008

Většina občanů pochybuje o tom, že ČR je schopná hrát v EU aktivní roli

Více než polovina občanů má za to, že Evropská unie funguje demokraticky, a dvě pětiny si myslí, že její rozhodování je

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2008

VĚTŠINA OBČANŮ POCHYBUJE O TOM, ŽE ČR JE SCHOPNA HRÁT V EU AKTIVNÍ ROLI

Více než polovina občanů má za to, že Evropská unie funguje demokraticky, a dvě pětiny si myslí, že její rozhodování je efektivní. Dva občané z pěti se domnívají, že ČR je schopna hrát v EU aktivní roli a uplatnit v jejím rozhodování své stanovisko.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. ledna – 7. února 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1423 respondentů.

Společnost STEM se soustavně zabývá veřejným míněním o Evropské unii a zkoumá názory občanů na fungování Evropské unie z několika úhlů. Pokud jde o demokratický charakter jejího fungování, příznivé názory mají mírně navrch. Efektivnost fungování EU hodnotí česká veřejnost kritičtěji než její demokratičnost. Tři pětiny občanů se kloní k názoru, že rozhodování v EU není dostatečně rozmyšlené, pružné a hospodárné.

Pramen: STEM, Trendy 2/2008, 1423 respondentů starších 18 let

Jak je zřejmé z následujících grafů, v názorech na demokratičnost EU i na efektivitu jejího rozhodování nedochází od roku 2005 k výrazným změnám.

Pramen: STEM, Česká veřejnost a Evropská unie, 7/2005,

STEGA, Komunikace o evropských záležitostech 11/2005 – 6/2006, Trendy, 11/2006, 2/2008

 

Pramen: STEM, Česká veřejnost a Evropská unie, 7/2005,

STEGA, Komunikace o evropských záležitostech 11/2005 – 6/2006, Trendy, 11/2006, 2/2008

Pozn.: V šetření 7/2005 otázka zněla: „Myslíte si, že Evropská unie funguje efektivně?“

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie