Naše zjištění
25. 4. 2002

Většina lidí tvrdí, že se podrobně seznámí s programem strany, které dá hlas

Zhruba osmdesátiprocentní většina lidí tvrdí, že si podrobně přečte program strany, které nakonec dá ve volbách hlas. Je to sice o několik procent méně, než jsme zjišťovali před volbami v letech 1996 a 1998, přesto je to však číslo velmi vysoké a do určité míry zřejmě nadsazené.

Informace z výzkumu Trendy 4/2002

Většina lidí tvrdí, že se podrobně seznámí s programem strany, které dá hlas

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-8. dubna 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 2103 občanů.

Jestliže pokládáme voličům otázku, na základě čeho vybírají z nabídky politických stran, jmenují na jednom z prvních míst vždy volební program. Zcela v souladu s tím také výrazná, zhruba osmdesátiprocentní většina lidí tvrdí, že si podrobně přečte program strany, které nakonec dá ve volbách hlas (tvrdí to i 55 % lidí, kteří nejspíš nepůjdou volit !). Je to sice o několik procent méně, než jsme zjišťovali před volbami v letech 1996 a 1998, přesto je to však číslo velmi vysoké a do určité míry zřejmě nadsazené. Část dotázaných míní „podrobným přečtením“ třeba to, že si přečte jen několik hlavních hesel, zestručněnou formu programu, anebo se někteří lidé prostě pouze stylizují do role pozorných a odpovědných voličů a ve skutečnosti program nečtou, „protože přece vědí, co strana prosazuje“. Tři pětiny dotázaných uvedly, že se seznámí i s programy dalších stran. Také v tomto případě nejspíše jde o stylizaci či jen povrchní znalost, založenou třeba jen na přečtení několika hesel na plakátech nebo v inzerci v tisku.

V porovnání s minulými lety se mírně snížil podíl lidí, kteří se hodlají zúčastnit politických mítinků a jiných akcí volené strany. V současné době slibuje účast na některé předvolební akci volené strany 43 % osob, účast na akci nějaké další strany předpokládá necelá pětina voličů. Mimořádně aktivní jsou v účasti na předvolebních mítincích a shromážděních stoupenci KSČM, kteří také této formě oslovení voličů přikládají větší význam než stoupenci jiných velkých politických stran. Všechna tato čísla jsou poměrně vysoká, pokud si připomeneme prázdná náměstí s převahou řečníků a jejich doprovodu nad zájemci z řad veřejnosti. Mnozí občané spíše předpokládají, že se (možná) zastaví na nějakém „odpoledni pro občany“, na sportovním nebo kulturním pořadu pod patronátem politické strany apod., nemusí tedy jít o akci s výrazně politickým charakterem.

„Přečtete si podrobně politický program strany, které budete chtít dát ve volbách svůj hlas?“

  96/02 98/02 02/04
Určitě ano 47 % 43 % 37 %
Spíše ano 34 % 36 % 38 %
Spíše ne 13 % 16 % 19 %
Určitě ne 6 % 5 % 6 %

Pramen: STEM, Trendy 1996-2002

„Seznámíte se také s programy ostatních politických stran?“

  96/02 98/02 02/04
Určitě ano 18 % 17 % 12 %
Spíše ano 41 % 41 % 45 %
Spíše ne 29 % 30 % 31 %
Určitě ne 12 % 12 % 12 %

Pramen: STEM, Trendy 1996-2002

„Navštívíte některou z předvolebních akcí (shromáždění, schůzi apod.) strany, které budete chtít dát svůj hlas?“

  96/02 98/02 02/04
Určitě ano 20 % 18 % 15 %
Spíše ano 27 % 29 % 28 %
Spíše ne 34 % 34 % 35 %
Určitě ne 19 % 19 % 22 %

Pramen: STEM, Trendy 1996-2002

„Předpokládáte, že navštívíte i akce ostatních politických stran?“

  96/02 02/04
Určitě ano 4 % 3 %
Spíše ano 16 % 15 %
Spíše ne 40 % 40 %
Určitě ne 40 % 42 %

Pramen: STEM, Trendy 1996-2002

Co slibují lidé, kteří se (určitě nebo pravděpodobně) chtějí

a (určitě nebo spíše) nechtějí zúčastnit voleb:

  Půjdou volit Nepůjdou volit
Přečtou si podrobně program „své“ strany 83 % 55 %
Seznámí se s programem jiných stran 62 % 43 %
Zúčastní se předvolební akce „své“ strany 50 % 22 %
Zúčastní se akce jiných stran 21 % 13 %

Pramen: STEM, Trendy 1996-2002

     Pramen: STEM, Trendy 4/2002

 

     Pramen: STEM, Trendy 4/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
volby, volební program