Naše zjištění
5. 1. 2007

Většina lidí souhlasí s myšlenou předčasných voleb

Půl roku po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si téměř dvě třetiny (64 %) lidí myslí, že by se měly konat předčasné volby. Ve srovnání se zářím 2006, kdy STEM tu samou otázku kladl respondentům poprvé, přitom k výraznému posunu v názorech občanů na předčasné volby nedošlo.

Informace z výzkumu STEM Trendy 12/2006

 


                         Většina lidí souhlasí s myšlenkou Předčasných voleb

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1. – 8. prosince 2006. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1263 respondentů.


Půl roku po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si téměř dvě třetiny (64 %) lidí myslí, že by se měly konat předčasné volby. Ve srovnání se zářím 2006, kdy STEM tu samou otázku kladl respondentům poprvé, přitom k výraznému posunu v  názorech občanů na předčasné volby nedošlo.

 

 

 

 

Pramen: STEM, Trendy 12/2006, 1263 respondentů

 

 


 

 

Pramen: STEM, Trendy 09/2006, 1546 respondentů a Trendy 12/2006, 1263 respondentů

 

 

Názory obyvatel ohledně předčasných voleb se v různých sociodemografických skupinách nijak významně neliší. V podstatě stejné mínění mají muži i ženy, lidé různého vzdělání a majetkového zajištění. Výjimku tvoří pouze rozdíly mezi jednotlivými věkovými kategoriemi. Od ostatních věkových skupin se liší zejména lidé starší 60 let, kteří ve srovnání s ostatními častěji projevují nechuť k myšlence předčasných voleb. Přibližně polovina lidí (54 %) v nejstarší věkové kategorii si myslí, že by se předčasné volby měly konat, zatímco u dvou nejmladších věkových kategorií tento názor zastávají více než dvě třetiny respondentů (71 % a 70 %).

 

 

 

 

Pramen: STEM, Trendy 12/2006, 1263 respondentů

 

 


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická situace, volby