Naše zjištění
7. 12. 2001

Většina lidí soudí, že prezident by se měl kriticky vyjadřovat k činnosti vlády a stran

Prezident by se podle mínění našich občanů neměl identifikovat se žádnou politickou stranou – měl by být důsledně nadstranický. To si přeje trvale zhruba 90 % lidí. Nadstranická pozice by prezidentovi měla mimo jiné umožnit, aby byl spravedlivým soudcem dění na politické scéně a aby se kriticky vyjadřoval k činnosti vlády a politických stran.

Informace z výzkumu Trendy 11/2001

Většina lidí soudí, že Prezident by se měl kriticky vyjadřovat k činnosti vlády a stran

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 5.-11. listopadu 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1608 občanů.

Prezident by se podle mínění našich občanů neměl identifikovat se žádnou politickou stranou – měl by být důsledně nadstranický. To si přeje trvale zhruba 90 % lidí. Nadstranická pozice by prezidentovi měla mimo jiné umožnit, aby byl spravedlivým soudcem dění na politické scéně a aby se kriticky vyjadřoval k činnosti vlády a politických stran. Lidí, kteří si přejí, aby prezident kriticky hodnotil dění na naší politické scéně, od posledního roku přibylo – nyní požadují prezidentův kritický přístup k činnosti vlády a stran téměř tři čtvrtiny občanů.

„Pokládáte za potřebné, aby se Václav Havel kriticky vyjadřoval

k činnosti naší vlády a politických stran?“

  98/10 99/12 00/12 01/11
Určitě ano 23 % 27 % 25 % 27 %
Spíše ano 40 % 42 % 41 % 46 %
Spíše ne 25 % 23 % 24 % 20 %
Určitě ne 12 % 8 % 10 % 7 %

Pramen: STEM, Trendy 1998-2001

V porovnání s minulým rokem se názor, že by prezident měl být kritickým pozorovatelem naší politické scény, posílil u voličů všech demokratických parlamentních stran. Komunisté jsou zdrženlivější, což souvisí s tím, že prezidentovi většinou nedůvěřují.

Motivace stoupenců různých stran se souhlasem s kritickou rolí prezidenta je zřejmě různá – od potřeby kritizovat vládu u příznivců všech „nevládních“ stran přes nesouhlas se současnou „dělbou moci“ (stoupenci čtyřkoalice, KSČM) až po kritiku výroků jednotlivých představitelů různých stran.

Zvýšená míra, s níž lidé souhlasí s tím, aby se Václav Havel kriticky vyjadřoval k vládě a politickým stranám, může také odrážet atmosféru nastupujícího předvolebního období, které je typické vzájemnými střety, útoky, skandalizováním. Právě v takových dobách lidé nejvíce pociťují, aby nad hašteřícími se stranami stál „spravedlivý soudce“.

Pramen: STEM, Trendy 12/2000, 11/2001,

4K – lidé, kteří jako volenou stranu v otevřené otázce uvádějí čtyřkoalici

Pramen: STEM, Trendy 11/2001, 4K – lidé, kteří jako volenou stranu v otevřené otázce uvádějí čtyřkoalici

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
politické strany, prezident, vláda