Naše zjištění
19. 2. 2008

Většina lidí si přeje pevnější řád

Téměř dvě třetiny Čechů si myslí, že by bylo dobře, aby někdo jasně určil, co se má dělat, aby vládla v naší zemi „pevná ruka“. Pro mnohé Čechy by tou vlivnou autoritou mohl být i prezident. Silného prezidenta s rozsáhlými pravomocemi požaduje 65 % lidí – v drtivé většině týchž, kteří požadují vládu „pevné ruky“.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 2/2008

VĚTŠINA LIDÍ SI PŘEJE PEVNĚJŠÍ ŘÁD.
 VĚTŠÍ PRAVOMOCI BY MĚL MÍT I PREZIDENT, VOLENÝ PŘÍMO OBČANY.

Téměř dvě třetiny Čechů si myslí, že by bylo dobře, aby někdo jasně určil, co se má dělat, aby vládla v naší zemi „pevná ruka“. Pro mnohé Čechy by tou vlivnou autoritou mohl být i prezident. Silného prezidenta s rozsáhlými pravomocemi požaduje 65 % lidí – v drtivé většině ti, kteří požadují vládu „pevné ruky“. S přáním posílit prezidentské pravomoci se váže i velmi silný apel na přímou volbu hlavy státu. Před letošními prezidentskými volbami schvalovalo přímou volbu prezidenta ČR téměř 90 % obyvatel.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. ledna – 7. února 2008 (tj. před zahájením volby prezidenta). Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1423 respondentů.

Mnohaměsíční diskuse kolem sestavení vlády, těsná a vratká většina vládní koalice v poslanecké sněmovně, přetahování poslanců a zákulisní machinace – to jsou zřejmě důvody, proč si v Česku většina lidí přeje pevnější vedení a řád, požaduje, aby se ve společnosti uplatňovala silná autorita. Potřeba pevnějšího řádu narůstá plynule od „Grossovy aféry“ v roce 2005.

Pramen: STEM, Trendy 2/2008, 1423 respondentů starších 18 let

          Pramen: STEM, Trendy 1993-2008

Tradiční je volání po silném vedení (strong leadership), „vládě pevné ruky“ z levé části politického spektra, zejména od stoupenců KSČM, ale názor, že je tu třeba jasně říkat, co se má dělat, převládá mezi stoupenci všech politických stran.

Pramen: STEM, Trendy 2002/01, 2003/11, 2007/02, 2008/02

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
hodnocení společnosti, prezident