Většina lidí si přeje pevnější řád

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 2/2008

VĚTŠINA LIDÍ SI PŘEJE PEVNĚJŠÍ ŘÁD.
 VĚTŠÍ PRAVOMOCI BY MĚL MÍT I PREZIDENT, VOLENÝ PŘÍMO OBČANY.

Téměř dvě třetiny Čechů si myslí, že by bylo dobře, aby někdo jasně určil, co se má dělat, aby vládla v naší zemi „pevná ruka“. Pro mnohé Čechy by tou vlivnou autoritou mohl být i prezident. Silného prezidenta s rozsáhlými pravomocemi požaduje 65 % lidí – v drtivé většině ti, kteří požadují vládu „pevné ruky“. S přáním posílit prezidentské pravomoci se váže i velmi silný apel na přímou volbu hlavy státu. Před letošními prezidentskými volbami schvalovalo přímou volbu prezidenta ČR téměř 90 % obyvatel.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. ledna – 7. února 2008 (tj. před zahájením volby prezidenta). Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1423 respondentů.

Mnohaměsíční diskuse kolem sestavení vlády, těsná a vratká většina vládní koalice v poslanecké sněmovně, přetahování poslanců a zákulisní machinace – to jsou zřejmě důvody, proč si v Česku většina lidí přeje pevnější vedení a řád, požaduje, aby se ve společnosti uplatňovala silná autorita. Potřeba pevnějšího řádu narůstá plynule od „Grossovy aféry“ v roce 2005.

Pramen: STEM, Trendy 2/2008, 1423 respondentů starších 18 let

          Pramen: STEM, Trendy 1993-2008

Tradiční je volání po silném vedení (strong leadership), „vládě pevné ruky“ z levé části politického spektra, zejména od stoupenců KSČM, ale názor, že je tu třeba jasně říkat, co se má dělat, převládá mezi stoupenci všech politických stran.

Pramen: STEM, Trendy 2002/01, 2003/11, 2007/02, 2008/02

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text