Naše zjištění
23. 5. 2008

Většina lidí by s důchodovou reformou neváhala

Velká část veřejnosti je přesvědčena, že současnou podobu důchodového zabezpečení je nutné buď zásadně změnit (43 %) nebo dokonce nahradit úplně jiným systémem (27 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 05/2008

VĚTŠINA LIDÍ BY S DŮCHODOVOU REFORMOU NEVÁHALA

Velká část veřejnosti je přesvědčena, že současnou podobu důchodového zabezpečení je nutné buď zásadně změnit (43 %) nebo dokonce nahradit úplně jiným systémem
(27 %). Zastánců jen mírných nebo žádných úprav systému důchodového zabezpečení je oproti tomu podstatně méně (26 % občanů zastává názor, že do budoucna vydržíme jen s drobnými změnami, 4 % se domnívají, že na stávající podobě důchodového systému není třeba nic měnit).

Uváděné výsledky vycházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 30. 4. – 10. 5. 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1217 respondentů.

Důchodová reforma se u nás již stala evergreenem společensko politických debat. Mezitím, co politikové o ní léta jen hovoří a v praxi se nanejvýš odhodlávají jen k malým dílčím úpravám, v názorech občanů sílí přesvědčení, že bez podstatných změn nebo úplně jiného důchodového systému se do budoucna neobejdeme. Zatímco na konci devadesátých let byl poměr mezi stoupenci a odpůrci zásadní důchodové reformy téměř vyrovnaný, v posledních letech je již zcela zřejmé, že idea radikální přeměny systému důchodového zabezpečení v názorech veřejnosti jasně vítězí.

Pramen: STEM, Sociální zabezpečení 1998 a série Trendy 2001/5 – 2008/5

Na nevyhnutelnosti zásadní přestavby důchodového systému se v podobné míře shodují téměř všechny skupiny obyvatel. Jisté rozdíly jsou patrné pouze mezi lidmi se základním a vysokoškolským vzděláním. Vysokoškolsky vzdělaní patří častěji k těm nejradikálnějším, kteří jsou přesvědčeni, že ani podstatné změny současné podoby důchodového zabezpečení nepomohou a je třeba zavést úplně jiný důchodový systém (35 % vysokoškoláků a 25 % se základním vzděláním). Lidé se základním vzděláním jsou naopak většími zastánci myšlenky, že s drobnými úpravami by stávající podoba důchodového zabezpečení byla dobrá i do budoucna (32 %, vysokoškoláci 20 %).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
důchodci, Reforma důchodů