Naše zjištění
21. 3. 2007

Veřejnost s hodnocením ekonomické politiky vlády zatím vyčkává

Ekonomická politika Topolánkovy vlády je zatím hodnocena s velkou opatrností. Dobrá je podle třetiny našich občanů, jednoznačně ji odmítá pětina lidí, téměř polovina vyjadřuje mírný nesouhlas. Míra obav či pocitu nejistoty z ekonomického vývoje v blízké budoucnosti se v posledních dvou letech téměř nemění. Obavy mají skoro dvě třetiny populace, především lidé s nižším vzděláním a osoby nad 45 let.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007

VEŘEJNOST S HODNOCENÍM EKONOMICKÉ POLITIKY VLÁDY
ZATÍM VYČKÁVÁ

Ekonomická politika Topolánkovy vlády je zatím hodnocena s velkou opatrností. Dobrá je podle třetiny našich občanů, jednoznačně ji odmítá pětina lidí, téměř polovina vyjadřuje mírný nesouhlas. Míra obav či pocitu nejistoty z ekonomického vývoje v blízké budoucnosti se v posledních dvou letech téměř nemění. Obavy mají skoro dvě třetiny populace, především lidé s nižším vzděláním a osoby nad 45 let.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 6. března 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1272 respondentů.

Topolánkova vláda teprve postupně začíná představovat své záměry, jak pozvednout české hospodářství. Tomu odpovídají i dosud nevyhraněné názory lidí na její ekonomickou politiku. Za dobrou ji na počátku března označila třetina lidí (jen 4 % lidí chválí však rozhodně), kategorické „určitě ne“ jí vystavilo 19 % dotázaných. Téměř polovina dotázaných (48 %) soudí, že ekonomická politika vlády „spíše dobrá není“.

"Řekl(a) byste, že ekonomická politika vlády je dobrá?"

Pramen: STEM, Trendy 3/2007, 1272 respondentů starších 18 let

Ekonomickou politiku Topolánkova kabinetu obhajují především stoupenci ODS, sympatizanti jejích koaličních partnerů jsou mnohem opatrnější: z příznivců Strany zelených schvaluje ekonomickou politiku vlády více než třetina a z lidí, kteří by dali hlas KDU-ČSL, dokonce jen zhruba čtvrtina.

Z dlouhodobého pohledu lze říci, že Topolánkova koaliční vláda si v ekonomické oblasti vysloužila lepší hodnocení než vláda Špidlova v letech 2003 a  2004 a Grossova na jaře 2005. Obdobné hodnocení naměřil STEM na počátku a na konci Zemanovy vlády.

Pramen: STEM, Trendy 1998-2007

V porovnání s průzkumy provedenými v posledních dvou letech se příliš nemění míra obav či nejistoty z ekonomického vývoje. Údaj, že obavy má 63 % lidí, vypadá sice hrozivě, je to však zcela normální, běžně zjišťovaná hodnota v české populaci.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace, vláda