Naše zjištění
22. 5. 2001

Veřejnost přiznává Policii snahu, ale pochybuje o jejích úspěších

Policie si zhruba od „krizových“ let 1997-1998 začala upevňovat kredit u veřejnosti. Tento pozitivní trend prozatím kulminoval na podzim roku 2000, kdy policie podle mínění většiny občanů obstála při pořádání pražského kongresu MMF a Světové banky.

Informace z výzkumu Trendy 5/2001

Veřejnost přiznává policii snahu, ale pochybuje o jejích úspěších

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-9. května 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1653 občanů.

Policie (průzkum nerozlišuje, zda jde o Policii ČR či policii městskou) si zhruba od „krizových“ let 1997-1998 začala upevňovat kredit u veřejnosti. Tento pozitivní trend prozatím kulminoval na podzim roku 2000, kdy policie podle mínění většiny občanů obstála při pořádání pražského kongresu MMF a Světové banky. S odstupem času od těchto dramatických událostí sice důvěra v policii mírně poklesla, nicméně udržela se nadále nad hranicí 50 %, a podíl lidí, kteří uznávají, že policie má dostatečnou snahu chránit bezpečnost občanů, se padesátiprocentní hranici blíží.

Částečný úspěch přiznávají občané policii jak v potlačování běžné kriminality, tak závažných hospodářských deliktů. Jestliže zhruba třetina lidí si myslí, že policie je v těchto oblastech úspěšnější než před rokem, neznamená to, že dvě třetiny soudí, že se její úspěšnost zhoršila – může to označovat i stagnaci. Podíl „zlepšení“ vlastně naznačuje, do jaké míry se lidé shodují s oficiálními údaji, které konstatují celkový pokles kriminality i zvýšenou účinnost práce policistů.

Názor na policii není poznamenán ostrými rozdíly mezi různými sociodemografickými skupinami populace. Práci policie hodnotí téměř shodně lidé různého stáří a s výjimkou osob s vysokoškolským diplomem nehraje prakticky žádnou roli ani úroveň dosaženého vzdělání. Rozdíl mezi hodnocením lidí z obcí a měst je rovněž nevelký, jen ve velkoměstech je práce policie ceněna zřetelně nadprůměrně. V Praze uznává dokonce 55 % občanů, že policie se snaží chránit občany a 44 % ji chválí za rozhodnější postih velké hospodářské kriminality než před rokem ! Pohled na policii není příliš ovlivněn ani politickou orientací. Skeptičtější jsou sice, jako v naprosté většině jiných hodnocení, stoupenci KSČM, ale naproti tomu nejlepší mínění o policii nemají tradičně optimističtí příznivci ODS, ale sympatizanti vládní sociální demokracie. To naznačuje, jak se po třech letech vládní role ČSSD ztotožnili s jejím postavením a také to, jak pevně spojují práci policie s úspěšností vlády či přímo resortního ministra.

Pramen: STEM, Trendy 1992-2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

„Myslíte si Vy osobně, že policie je v odhalování běžné kriminality

– jako např. bytových krádeží – úspěšnější než před rokem ?“

Určitě ano 4 %
Spíše ano 27 %
Spíše ne 49 %
Určitě ne 20 %

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

„Myslíte si Vy osobně, že policie je v odhalování velké hospodářské kriminality
– jako např. tunelování – úspěšnější než před rokem ?“
Určitě ano 5 %
Spíše ano 29 %
Spíše ne 38 %
Určitě ne 28 %

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Pramen:  STEM, Trendy 5/2001

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
bezpečnost, důvěra, krádeže, policie