Naše zjištění
25. 2. 2008

Veřejnost důvěřuje svým obecním a krajským úřadům více než členům vlády ČR

V očích veřejnosti jsou nejdůvěryhodnějšími úřady, které působí na úrovni obcí či měst (důvěřuje jim 73 %). Poměrně vysoké důvěře veřejnosti se těší i úřady krajské (66 %). Nejvyššímu úřadu státní exekutivy – vládě – projevují občané podstatně menší důvěru (29 %). Na státní a krajské úrovni se důvěra občanů řídí stranickými sympatiemi a politickou orientací na pravolevé škále.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 02/2008

VEŘEJNOST DŮVĚŘUJE SVÝM OBECNÍM A KRAJSKÝM ÚŘADŮM
VÍCE NEŽ ČLENŮM VLÁDY ČR

V očích veřejnosti jsou nejdůvěryhodnějšími úřady, které působí na úrovni obcí či měst (důvěřuje jim 73 %). Poměrně vysoké důvěře veřejnosti se těší i úřady krajské (66 %). Nejvyššímu úřadu státní exekutivy – vládě – projevují občané podstatně menší důvěru (29 %). Na státní a krajské úrovni se důvěra občanů řídí stranickými sympatiemi a politickou orientací na pravolevé škále. Na místní úrovni je vliv politických sympatií na hodnocení úřadů zanedbatelný.

Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM, který se uskutečnil se ve dnech 29. ledna až 7. února 2007 na souboru 1423 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

V rámci dlouhodobého sledování názorů občanů na různé instituce se STEM zaměřuje také na otázku důvěry obyvatel v místní a krajské úřady a vládu ČR. Důvěra v členy vlády je zaznamenávána od roku 1997, důvěryhodnost krajských a místních (obecních a městských) úřadů v místě bydliště respondenta byla do výzkumné série Trendy zařazena v roce 2003, tedy tři roky po územněsprávní reformě, kdy vznikly nové kraje a jejich správní orgány.

Základní tendence je zřejmá při pohledu na následující graf: lidé nejvíce důvěřují úřadům, které jsou jim nejblíže, s nimiž mají nejvíce osobních zkušeností a jejichž činnost mohou bezprostředně hodnotit i ovlivňovat. Jednoznačně největší důvěře občanů se těší obecní a městské úřady, kterým důvěřuje 73 % obyvatel. Vysokou důvěru mají také krajské úřady (66 %). Ve srovnání s tím je důvěra v členy vlády mnohem menší, v tomto výzkumu sotva třetinová (29 %).

Pramen: STEM, Trendy 2008/02, 1423 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
důvěra, kraj, vláda