Naše zjištění
4. 2. 2015

Veřejné mínění o energetice – leden 2015

Otázkami energetiky se STEM zabývá dlouhodobě. V posledních deseti letech byla situace celkem přehledná: velká většina (kolem 70 %) našich obyvatel spoléhala na jadernou energetiku, populární ve vědomí lidí byly i obnovitelné zdroje a uhelná energetika byla na ústupu. Stále hledáme energetickou koncepci a do veřejné debaty se strategické otázky energetické situace dostávají ojediněle a jen útržkovitě.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2015

VYDÁNO DNE 4. 2. 2015

VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ O NAŠÍ ENERGETICE

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 6. až 16. ledna 2015. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1081 respondentů.

Otázkami energetiky se STEM zabývá dlouhodobě. V posledních deseti letech byla situace celkem přehledná: velká většina (kolem 70 %) našich obyvatel spoléhala na jadernou energetiku, populární ve vědomí lidí byly i obnovitelné zdroje a uhelná energetika byla na ústupu. Stále hledáme energetickou koncepci a do veřejné debaty se strategické otázky energetické situace dostávají ojediněle a jen útržkovitě. V této situaci se zdá, že někdejší obecně přijímaná stanoviska dnes zůstávají s otazníkem. Osud výstavby nových jaderných kapacit je velmi nejistý. Zaujetí obnovitelnými zdroji po aférách se solární energií poněkud uvadlo. A o uhelných elektrárnách, teplárnách a těžbě uhlí se mluví jen okrajově.

Je tedy otázkou, jak naložit dál s těžbou uhlí a se zásobami, které máme. Veřejné mínění se nejčastěji přiklání k tomu, že bychom měli maximálně využívat známé dostupné zdroje (tento názor zastává téměř polovina populace). Pětina občanů doporučuje hledat nové zdroje hnědého uhlí. Necelá pětina naopak dává přednost co nejrychlejšímu utlumení těžby hnědého uhlí. Nad situací váhá a odpověď „nevím“ volí šestina populace.

„Co bychom měli udělat se zásobami hnědého uhlí, které má Česká republika k dispozici?"

Pramen: STEM, Trendy 1/2015, 1081 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
ekologie, elektrárna, jaderná energetika, životní prostředí