Naše zjištění
8. 8. 2002

Ve volbách šlo především o moc, říkají lidé

Volby byly hlavně bojem o moc – to je závěr, k němuž došla v době krátce po vyhlášení volebních výsledků třetina našich občanů. Dalších 15 % lidí volí jinou formulaci než přímé „boj o moc“, například „změna politického systému“ nebo „střetnutí levice a pravice“.

Informace z výzkumu Trendy 6/2002

Ve volbách šlo především o moc, říkají lidé

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 19.-24. června 2002, tedy krátce po volbách do Poslanecké sněmovny. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1609 občanů.

Volby byly hlavně bojem o moc – to je závěr, k němuž došla v době krátce po vyhlášení volebních výsledků třetina našich občanů. Dalších 15 % lidí volí v odpovědi na otevřenou otázku jinou formulaci než přímé „boj o moc“, například „změna politického systému“ nebo „střetnutí levice a pravice“. Dohromady se tedy polovina voličů domnívá, že v letošních volbách nešlo ani tak o řešení nějakých věcných témat, ale že politické strany usilovaly především o to, jak získat co největší počet poslaneckých mandátů, a tudíž co největší podíl na řízení státu.

Ve volbách skutečně jde o souboj politických stran, pojem „boj o moc“ má však v sobě zřetelně pejorativní náboj. O volbách jako o boji o moc mluví nejčastěji nevoliči a lidé, kteří dali hlas malým stranám, tedy ti, kteří volby chápou jen jako konfrontaci nejsilnějších stran o uchvácení pozic („koryt“), a to bez ohledu na potřebu řešit věcné otázky a bez ohledu na voliče. Naproti tomu formulace „změna systému“ či „střetnutí levice s pravicí“ používají hlavně voliči výrazně ideologicky profilovaných stran – o „změně systému“ hovoří nejčastěji voliči KSČM, o „souboji pravice a levice“ voliči ODS.

Výmluvná je i skutečnost, že boj o moc je zdůrazňován hlavně voliči, kteří se rozhodovali o své volbě až v posledním měsíci či týdnu – to signalizuje, jak ke konci kampaně věcný obsah střetnutí stran ustupoval a dominoval tvrdý a účelový souboj o hlasy. 

Mnohem méně než jako mocenský zápas chápou lidé letošní parlamentní volby jako souboj o způsob řešení konkrétních problémů. Z celé řady jmenovaných věcných otázek vystupují do popředí tři: rozvoj ekonomiky (objevuje se vcelku rovnoměrně ve všech sociálních skupinách i mezi voliči všech politických stran), sociální jistoty (ty akcentují jako ústřední téma voleb zejména voliči levice, KSČM a ČSSD) a vstup do Evropské unie. Evropská integrace byla hlavním tématem letošních voleb podle asi desetiny lidí, nejčastěji se o ní jako ústředním mottu voleb zmiňují voliči ODS, Koa7lice a ČSSD.

Pramen: STEM, Trendy 6/2002

„Co bylo podle Vás ústředním tématem červnových voleb, o co v těchto volbách nejvíce šlo?“

(sloupcová procenta)

Téma Strana, kterou volili v červnu 2002
ODS ČSSD KSČM Koalice Malé str. Nevolili
Boj o moc 24 % 30 % 24 % 26 % 42 % 41 %
EU, zahr. otázky 15 % 14 % 5 % 16 % 8 % 10 %
Sociální jistoty 10 % 14 % 20 % 11 % 7 % 5 %
Střet levice s pravicí 15 % 8 % 8 % 9 % 7 % 5 %
Změna systému 9 % 7 % 13 % 7 % 10 % 4 %
Rozvoj ekonomiky 9 % 7 % 5 % 6 % 9 % 5 %
Jiná témata 14 % 15 % 15 % 15 % 13 % 10 %
Neví 4 % 5 % 10 % 10 % 4 % 20 %

Pramen: STEM, Trendy 6/2002

„Co bylo podle Vás ústředním tématem červnových voleb, o co v těchto volbách nejvíce šlo?“

(sloupcová procenta, ve všech případech jde jen o voliče, tj., kteří šli volit)

Téma Kdy se definitivně rozhodli, komu dají hlas
Dávno před volbami Asi měsíc před v. V posledním týdnu
Boj o moc 23 % 33 % 36 %
EU, zahr. otázky 11 % 14 % 13 %
Sociální jistoty 15 % 11 % 9 %
Střet levice s pravicí 11 % 8 % 8 %
Změna systému 10 % 8 % 7 %
Rozvoj ekonomiky 7 % 8 % 6 %
Jiná témata 16 % 12 % 13 %
Neví 7 % 6 % 8 %

Pramen: STEM, Trendy 6/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
ekonomická situace, Evropská unie, volby