Naše zjištění
11. 5. 2007

V zájmu udržení práce by většina lidí byla ochotna pracovat mimo svůj obor nebo za nižší mzdu

Názory lidí na to, co jsou ochotni udělat pro udržení si pracovního místa, se v posledních šesti letech v podstatě nezměnily. Velká většina ekonomicky aktivní populace je v případě hrozby nezaměstnanosti ochotna pracovat mimo svůj obor (85 %) nebo snížit své nároky na finanční ohodnocení a pracovat za nižší mzdu (70 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2007

 

V ZÁJMU UDRŽENÍ PRÁCE BY VĚTŠINA LIDÍ BYLA OCHOTNA PRACOVAT MIMO SVŮJ OBOR NEBO ZA NIŽŠÍ MZDU

Názory lidí na to, co jsou ochotni udělat pro udržení si pracovního místa, se v posledních šesti letech v podstatě nezměnily. Velká většina ekonomicky aktivní populace je v případě hrozby nezaměstnanosti ochotna pracovat mimo svůj obor (85 %) nebo snížit své nároky na finanční ohodnocení a pracovat za nižší mzdu (70 %). Zhruba dvě pětiny (41 %) pracujících nebo potenciálně pracujících také neodmítají možnost stěhování za prací do jiného kraje.

Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 2.-10. dubna 2007 na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1191 dotázaných.

Vzhledem k tomu, že více než polovina (55 %) dospělé ekonomicky aktivní populace[1] projevuje obavy z nezaměstnanosti[2], je zajímavé zjistit, co jsou lidé ochotni udělat pro to, aby si místo na pracovním trhu udrželi. Z nabízených možností, jak řešit hrozící nezaměstnanost, jsou lidé jednoznačně nejsvolnější pracovat mimo svůj obor a kvalifikaci. Celých 85 % ekonomicky aktivních občanů považuje v případě možné ztráty pracovního místa toto řešení za přijatelné, v tom téměř dvě pětiny (37 %) by zcela určitě byly ochotny pracovat v jiném oboru. Dalším poměrně přijatelným řešením je i snížení mzdy. Až 70 % ekonomicky aktivních obyvatel ČR je ochotno přijmout nižší finanční ohodnocení, jen aby se na trhu práce udrželi. Relativně nejméně ochoty projevují lidé v případě stěhování za prací. Zatímco citelné většině občanů se práce mimo vlastní obor nebo za nižší mzdu zdá jako přijatelné opatření při ohrožení nezaměstnaností, stěhovat se za prací jsou ochotny zhruba dvě pětiny ekonomicky aktivních obyvatel (41 %). Ve srovnání s ostatními nabízenými možnostmi předcházení nezaměstnanosti se ochota stěhovat jeví jako poměrně malá, na druhou stranu v podmínkách České republiky není zanedbatelné, že kolem 40 % pracujících nebo potenciálně pracujících lidí připouští možnost stěhování za prací.

Pramen: STEM, Trendy 2007/04, 891 respondentů

Při pohledu na graf a tabulku, které zachycují vývoj ochoty předcházet nezaměstnanosti, lze konstatovat, že za posledních šest let od roku 2001 nedošlo v názorech lidí k žádným významným změnám.

Pramen: STEM, Trendy 2001-2007


[1] Pod pojmem ekonomicky aktivní populace se rozumí ti lidé, kteří aktuálně pracují nebo potenciálně mohou pracovat (zaměstnanci, družstevníci, živnostníci, farmáři, podnikatelé, nezaměstnaní, v domácnosti, studenti). Celá následující analýza zahrnuje pouze výše jmenované skupiny bez důchodců.

[2] Na otázku „Obáváte se Vy osobně nezaměstnanosti?“ respondenti zvolili varianty odpovědí „určitě ano“ nebo „spíše ano“. Z výzkumu STEM Trendy 4/2007.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
sociální jistoty