Naše zjištění
15. 1. 2002

V naší veřejnosti sílí názor, že s korupcí má smysl bojovat

Podle mínění občanů je korupce u nás značně rozšířena a většina úředníků, politiků a veřejných činitelů je úplatných. Poměrně početná část občanů je hluboce přesvědčena o tom, že korupce je trvalým zlořádem a někteří dokonce soudí, že nemá smysl proti ní vůbec bojovat. Před dvěma lety vyslovila tento názor více než třetina lidí, v současnosti se jejich podíl mírně snížil.

Informace z výzkumu Trendy 12/2001

V naší veřejnosti sílí názor, že s korupcí má smysl bojovat

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3.-9. prosince 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1577 občanů.

Podle mínění občanů je korupce u nás značně rozšířena a většina úředníků, politiků a veřejných činitelů je úplatných. Poměrně početná část občanů je hluboce přesvědčena o tom, že korupce je trvalým zlořádem a někteří dokonce soudí, že nemá smysl proti ní vůbec bojovat. Před dvěma lety vyslovila tento názor více než třetina lidí, v současnosti se jejich podíl mírně snížil. Ubylo zejména občanů, kteří jsou o bezmocnosti vůči korupci přesvědčeni bezvýhradně. Oslabil se i pocit rezignace na to, že část státního majetku byla zprivatizována nepoctivě.

„Snaha potlačovat korupci je v zásadě zbytečná.“

  99/12 01/12
Určitě souhlasím 11 % 4 %
Spíše souhlasím 24 % 23 %
Spíše nesouhlasím 27 % 39 %
Určitě nesouhlasím 38 % 34 %

Pramen: STEM, Trendy 1999-2001

„Musíme se smířit s tím, že část státního majetku

byla zprivatizována nepoctivě.“

  99/12 01/12
Určitě souhlasím 23 % 15 %
Spíše souhlasím 34 % 34 %
Spíše nesouhlasím 19 % 24 %
Určitě nesouhlasím 24 % 27 %

Pramen: STEM, Trendy 1999-2001

Názor, že „korupci je zbytečné potlačovat“ je zhruba stejně silný mezi příslušníky různě silných sociálních skupin i stoupenci různých politických stran. Motivace k takovému názoru může být ovšem různá – od bezmoci až po mínění, že korupci není třeba přímo potlačovat, ale stačí dát prostor tržním mechanismům, které ji aspoň zčásti eliminují.

Zhruba čtvrtina lidí považuje boj s korupcí tedy za marný, ale celkově je názor, že s korupcí se příliš nedá dělat, podstatně rozšířenější. Pouze méně než polovina populace se domnívá, že míru korupce u nás by bylo možné buď výrazně omezit, anebo že by korupci bylo možné úplně vymýtit.

„Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vašemu názoru?“

S rozsáhlou korupcí se v naší zemi nedá nic dělat. 10 %
I když korupce bude pořád existovat, lze její úroveň trochu omezit. 43 %
Úroveň korupce v naší zemi lze značně snížit. 42 %
Je možné se korupce v naší zemi zcela zbavit. 5 %

Pramen: STEM, Trendy 12/2001

Názory na úspěšnost tažení proti korupci se mezi lidmi z různých sociodemografických skupin liší jen velmi málo a stejně optimisticky (či pesimisticky) se na možnost potlačit korupci dívají i stoupenci různých politických stran. To je poměrně překvapivé zjištění, jestliže uvážíme, že některé politické strany zařadily boj s korupcí mezi své hlavní priority.

Pramen: STEM, Trendy 12/2001,

4K – lidé, kteří v otevřené otázce na volbu strany uvádějí „čtyřkoalice“

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
korupce, politici