Naše zjištění
8. 11. 2021

V českém veřejném mínění mírně převažuje nespokojenost s výsledky voleb, podobně jako v roce 2017

S výsledky říjnových voleb do Poslanecké sněmovny jsou spokojeny více než dvě pětiny občanů (44 %). Podobně jako po minulých volbách, v roce 2017, je tedy podíl nespokojených vyšší než podíl spokojených. Více než třetina veřejnosti (35 %) si s volebními výsledky spojuje naději na politickou stabilitu. Podobný podíl (37 %) věří, že výsledky voleb přispějí k řešení dlouhodobých problémů země.

S výsledky říjnových voleb do Poslanecké sněmovny jsou spokojeny více než dvě pětiny občanů (44 %). Podobně jako po minulých volbách, v roce 2017, je tedy podíl nespokojených vyšší než podíl spokojených. Více než třetina veřejnosti (35 %) si s volebními výsledky spojuje naději na politickou stabilitu. Podobný podíl (37 %) věří, že výsledky voleb přispějí k řešení dlouhodobých problémů země. Tento vývoj v jasné většině očekávají voliči koalic SPOLU a PirSTAN.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden metodou osobních rozhovorů (face-to-face) na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 15. – 25. 10. 2021. Respondenti byli vybráni kvótním výběrem, celkem odpověděl soubor 1074 respondentů. Na výzkumu pracovalo 247 tazatelů (PAPI, CAPI).

Bezprostředně po volbách do Poslanecké sněmovny se STEM zajímal o to, jak veřejnost hodnotí výsledky voleb a perspektivy politické situace do budoucna.

S výsledky říjnových voleb je spokojena necelá polovina české veřejnosti (44 %). Mírně tedy převažuje negativní hodnocení (56 %). Ale pokud srovnáme aktuální stav se situací po předchozích volbách do Poslanecké sněmovny, zjišťujeme, že současná povolební nálada se v tomto ohledu téměř neliší od roku 2017, kdy byl rovněž podíl nespokojených vyšší než podíl spokojených (57 % : 43 %).

„Jste Vy sám(sama) osobně spokojen(a) s výsledky letošních říjnových voleb?“

Pramen: STEM, Trendy 10/2021, 1074 respondentů starších 18 let

I když jsou podíly spokojených a nespokojených s výsledky voleb podobné jako v roce 2017, odlišné jsou podle očekávání rozdíly v závislosti na politické orientaci. Aktuálně jsou s výsledky voleb v nejvyšší míře spokojeni voliči koalice SPOLU (93 %). Jen mírně nižší je podíl spokojených mezi voliči koalice Pirátů a STAN (80 %). Jako orientační údaj dodejme, že ti, kteří se považují za voliče Pirátů, se v míře spokojenosti s celkovými výsledky voleb nijak dramaticky neliší od těch, kteří se označují za voliče STAN.

Mezi voliči SPD a těmi, kteří k volbám vůbec nepřišli, je podíl spokojených s výsledky voleb zhruba třetinový. Nejméně spokojených lidí s výsledkem říjnových voleb je mezi voliči hnutí ANO – pouze 10 %.

„Jste Vy sám(sama) osobně spokojen(a) s výsledky letošních říjnových voleb?“

Pramen: STEM, Trendy 10/2021, 1074 respondentů starších 18 let

Téměř dvoutřetinová většina občanů (65 %) neočekává, že výsledky voleb přinesou naší zemi politickou stabilitu. Při pohledu do minulosti je ovšem zřejmé, že podobná míra pesimismu byla patrná i v obdobích po předchozích volbách do Poslanecké sněmovny, dokonce i mírně vyšší (2017: 69 %, 2013: 72 %).

„Myslíte si, že výsledek voleb přinese České republice politickou stabilitu?“

Pramen: STEM, Trendy 2013/11, 2017/11, 2021/10

Lidé, kteří vyjádřili spokojenost s výsledky voleb do Poslanecké sněmovny, většinou očekávají politickou stabilitu v zemi. Přesto i mezi nimi je nezanedbatelný podíl (28 %) těch, kteří si budoucím stabilním vývojem nejsou jisti. Mezi občany, kteří jsou s výsledky nespokojeni, je naprosto jednoznačná obava z politické nestability (94 %).

Celkově můžeme shrnout, že polovina veřejnosti (53 %) je nespokojena s výsledkem voleb a neočekává politickou stabilitu, naopak téměř třetina (31 %) je spokojena a věří ve stabilitu. Zhruba desetina občanů (12 %) je sice s výsledkem voleb spokojena, ale obává se, že volby nebudou znamenat pro naši zemi stabilitu do budoucna.

Podobně jako v případě perspektiv politické stability je veřejnost spíše skeptická k tomu, že výsledky voleb napomohou při řešení dlouhodobých problémů naší země. Více než tři pětiny občanů jsou v tomto ohledu skeptiky (63 %), podobně jako tomu bylo v roce 2017 (62 %).

„Myslíte si, že výsledek voleb přispěje k tomu, abychom lépe řešili dlouhodobé problémy
naší země?“

Pramen: STEM, Trendy 10/2021, 1074 respondentů starších 18 let

Za celkovým pohledem na možnosti řešit dlouhodobé problémy země se skrývají hluboké názorové rozdíly v závislosti na politických preferencích. Voliči stran, které připravují koaliční vládu, jsou v jasné většině přesvědčeni, že výsledky voleb znamenají pozitivní výhledy do budoucna a otevřené možnosti řešit nahromaděné problémy. Opačný postoj je podle očekávání charakteristický pro budoucí opoziční parlamentní strany.

„Myslíte si, že výsledek voleb přispěje k tomu, abychom lépe řešili dlouhodobé problémy
naší země?“

Pramen: STEM, Trendy 10/2021, 1074 respondentů starších 18 let

Sdílet

Domácí politika
hodnocení voleb, volby 2021