Naše zjištění
23. 1. 2008

Úvěry a půjčky domácností

Ekonomové nám stále předhazují mnohamístné částky, dokládající, jak roste zadluženost našich domácností. Opravdu nám nevadí žít na dluh? A na co jsme si ochotni vzít úvěr, půjčku, a od koho? STEM se na tyto otázky opět po roce zeptal našich občanů a předkládá nyní výsledky. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2008 BRÁT SI ÚVĚR NEBO HYPOTÉKU NA DŮM? NORMÁLNÍ, ROZUMNÁ VĚC.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2008

BRÁT SI ÚVĚR NEBO HYPOTÉKU NA DŮM? NORMÁLNÍ, ROZUMNÁ VĚC.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 8. ledna 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1362 respondentů.

Ekonomové nám stále předhazují mnohamístné částky, dokládající, jak roste zadluženost našich domácností. Opravdu nám nevadí žít na dluh? A na co jsme si ochotni vzít úvěr, půjčku, a od koho? STEM se na tyto otázky opět po roce zeptal našich občanů a předkládá nyní výsledky.

Úvodem konstatujme, že za poslední rok se názory lidí v této oblasti prakticky nezměnily. Dvě třetiny (aktuálně 68 %) lidí jsou přesvědčeny, že žít na dluh, tedy s úvěry a půjčkami od bank, je dnes už docela normální. Ještě o pár procent více (71 %) je těch, podle nichž bankovní úvěr na byt či dům je tím nejrozumnějším řešením, jak na takovou investici sehnat prostředky,  a asi dvě pětiny lidí (38 %) považují bankovní úvěry za nejlepší řešení i pro nákup vybavení domácnosti.

Názory na bankovní úvěry

Pramen: STEM, Trendy 1/2008, 1362 respondentů starších 18 let

Názory na bankovní úvěry

(míra souhlasu)

Pramen: STEM, Trendy 11/2004, 1/2007, 1/2008

Ochota půjčovat si na velké investice od bank a obecně „odvaha“ žít na dluh není ani tak závislá na majetkové situaci lidí, jako spíš na věku. Z lidí ve věku nad 60 let považuje žití na dluh za normální 55 % lidí, z generace do 30 let skoro 80 % lidí.

Zatímco pro získání podpory pro pořízení velkých investic, jakými jsou dům nebo byt, by se lidé většinou obrátili na banku, obtížnou finanční situaci vlastní domácnosti by řešili spíše s pomocí svých přátel, známých, příbuzných.

To je charakteristika velice stálá (míra souhlasu je naprosto stejná jako před rokem) a závislá především na majetkových poměrech žadatelů. Čím je majetkové zajištění domácnosti slabší, tím spíše by se tito lidé snažili hledat pomoc u svých přátel, zatímco rodiny finančně silnější se častěji odvažují vzít si bankovní úvěr, což samozřejmě souvisí s předpokladem schopnosti takový úvěr hradit svými budoucími příjmy. Typickou skupinou, která by si úvěry od bankovních domů nebrala, jsou důchodci. Z nich by si od přátel půjčilo v krizové situaci 60 %, ale od banky jen 20 %.

„Řešil(a) byste případnou velmi obtížnou finanční situaci své domácnosti…:“

                Pramen: STEM, Trendy 1/2008, 1362 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, hypotéka