Naše zjištění
2. 1. 2012

Úsilí vlády v boji proti korupci

Za jeden z největších problémů naší země považuje 90 % lidí korupci. Většina veřejnosti (76 %) si ale myslí, že vláda Petra Nečase se nesnaží vyřešit velké případy tunelování, rozkrádání a korupce. Naprostá většina občanů (83 %) ani nevěří, že by se vládě Petra Nečase podařilo míru korupce výrazněji snížit.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2011

VYDÁNO DNE 2. 1. 2012

UPŘÍMNÉ SNAZE NEČASOVY VLÁDY O SNÍŽENÍ MÍRY KORUPCE V ČR VĚŘÍ MÉNĚ OBČANŮ NEŽ PŘED ROKEM

Za jeden z největších problémů naší země považuje 90 % lidí korupci. Většina veřejnosti (76 %) si ale myslí, že vláda Petra Nečase se nesnaží vyřešit velké případy tunelování, rozkrádání a korupce. Naprostá většina občanů (83 %) ani nevěří, že by se vládě Petra Nečase podařilo míru korupce výrazněji snížit. Za poslední rok přitom výrazně poklesl optimismus veřejnosti, zvlášť výrazně ale u stoupenců pravicových vládních stran. Jistý pokrok při pronásledování a trestání případů tunelování, rozkrádání a korupce registruje 27 % Čechů.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.– 9. 12. 2011 Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1227 respondentů.

Korupci považuje za jeden z největších problémů naší země celkem 90 % občanů, určitě jsou o tom přesvědčeny dvě třetiny dotázaných (68 %). Od roku 2010 se přesvědčení o korupci jako jednom z největších problémů u nás zvýšilo o 11 procentních bodů.

„Považujete Vy osobně za jeden z největších problémů naší země korupci?" (%)

Pramen: STEM, Trendy 12/2010, 12/2011

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
korupce, vláda