Naše zjištění
15. 1. 2009

Úroveň důvěry mezi lidmi v ČR

Bezmála dvě třetiny občanů (64 %) si myslí, že se většině lidí nedá důvěřovat. Pocit důvěry významně souvisí jednak s všeobecným přístupem k životu, ale také s aktuální životní situací, s vnímáním vlastní úspěšnosti a v neposlední řadě i s materiálním zajištěním domácnosti.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 12/2008

DŮVĚRA MEZI LIDMI JE NA DOSTI NÍZKÉ ÚROVNI

Bezmála dvě třetiny občanů (64 %) si myslí, že se většině lidí nedá důvěřovat. Pocit důvěry významně souvisí jednak s všeobecným přístupem k životu, ale také s aktuální životní situací, s vnímáním vlastní úspěšnosti a v neposlední řadě i s materiálním zajištěním domácnosti. Občané, kteří mají pocit, že se ostatním věřit nedá, se častěji rekrutují z řad lidí, kteří se nepovažují za optimisty a za úspěšné, a z řad občanů špatně materiálně zajištěných.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. 12. – 8. 12. 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1282 respondentů.

Mezilidská důvěra je významným ukazatelem společenské soudržnosti. Aktuální výsledky nejnovějšího výzkumu svědčí o tom, že důvěra mezi lidmi je na dost nízké úrovni. Jen něco přes třetinu lidí si myslí, že většině lidí se dá důvěřovat, téměř dvě třetiny lidí (64 %) si myslí, že většině spoluobčanů se důvěřovat nedá..

„Myslíte si, že většině lidí se dá důvěřovat?“

Pramen: STEM, Trendy 12/2008, 1282 respondentů starších 18 let

Jak ukazuje následující graf, postoje veřejnosti se v uplynulých osmi letech přes určité kolísání výrazně nezměnily.

„Myslíte si, že většině lidí se dá důvěřovat?“

Pramen: STEM, Trendy 2000-2008

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
důvěra, morálka, životní úroveň