Naše zjištění
7. 8. 2001

Uprchlíky ze zemí postižených válkou bychom měli rozhodně přijímat

Naprostá většina, 85 % dospělé české populace, soudí, že by Česká republika měla poskytovat azyl uprchlíkům ze zemí, kde zuří válečný konflikt. Výrazná, zhruba sedmdesátiprocentní většina dospělé české populace, se přimlouvá i za přijímání uprchlíků pronásledovaných z politických, rasových, náboženských či národnostních důvodů. Zřetelně menší ochota je poskytovat azyl v České republice lidem, kteří utíkají ze zemí postižených zoufalou hospodářskou situací.

Informace z výzkumu Trendy 6/2001

Uprchlíky ze zemí postižených válkou bychom měli rozhodně přijímat

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4.-10. června 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1664 občanů.

Naprostá většina, 85 % dospělé české populace, soudí, že by Česká republika měla poskytovat azyl uprchlíkům ze zemí, kde zuří válečný konflikt. Výrazná, zhruba sedmdesátiprocentní většina dospělé české populace, se přimlouvá i za přijímání uprchlíků pronásledovaných z politických, rasových, náboženských či národnostních důvodů. Zřetelně menší ochota je poskytovat azyl v České republice lidem, kteří utíkají ze zemí postižených zoufalou hospodářskou situací.

Podrobnější pohled na názory lidí patřících k různým sociodemografickým skupinám ukazuje, že nejvýrazněji ovlivňují názory na přijímání uprchlíků do České republiky dva faktory: úroveň vzdělání a politická orientace. Nejtolerantnější k uprchlíkům jsou občané s vysokoškolským vzděláním, nejméně ochoty poskytoval azyl uprchlíkům mají osoby se základním vzděláním. V hodnocení různých skupin podle politických sympatií se od stoupenců různých demokratických stran výrazně odlišují stoupenci KSČM. Z nich by bylo pro poskytování azylu lidem ze zemí se zlou hospodářskou situací jen 43 %, těsně nadpoloviční většina stoupenců KSČM by poskytovala azyl politicky, z náboženských, rasových či národnostních důvodů pronásledovaným lidem.

Plných 44 % občanů ČR se vyslovilo pro poskytování azylu uprchlíkům z jakýchkoli vážných důvodů, dalších 17 % lidí by nedávalo azyl uprchlíkům ze zemí se špatnou ekonomickou situací, ostatní by přijímalo. Naproti tomu je u nás 9 % lidí proti tomu, aby Česká republika přijímala jakékoli uprchlíky (třetina by z nich volila KSČM) a dalších 8 % občanů si myslí, že naše země by měla poskytovat azyl pouze lidem, kteří utíkají ze zemí, kde propukl válečný konflikt.

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
diskriminace, ekonomická situace, uprchlíci, válečný konflikt