Naše zjištění
17. 12. 2010

Úloha prezidenta republiky v našem politickém systému

Názor, že by bylo vhodné, aby měl náš politický systém silného prezidenta, začal stabilněji převládat od roku 2008, do té doby byla česká veřejnost vesměs rozdělena na dva vyrovnané tábory. Pro naprostou většinu lidí (87 %) je přitom dlouhodobě důležité, aby byl prezident důsledně nadstranický a stál zcela mimo politické strany.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2010

 

VYDÁNO DNE 17. 12. 2010

 


POLITICKÝ SYSTÉM, VE KTERÉM MÁ PREZIDENT ROZSÁHLÉ VÝKONNÉ PRAVOMOCI, BY UVÍTALO 59 % LIDÍ. 

 


Názor, že by bylo vhodné, aby měl náš politický systém silného prezidenta, začal stabilněji převládat od roku 2008, do té doby byla česká veřejnost vesměs rozdělena na dva vyrovnané tábory. Pro naprostou většinu lidí (87 %) je přitom dlouhodobě důležité, aby byl prezident důsledně nadstranický a stál zcela mimo politické strany. Důvěra v prezidenta republiky Václava Klause se po výkyvu v polovině roku 2009 vrátila nad šedesátiprocentní úroveň, kde se drží i nadále (63 %).

 


Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 30. 11. – 6. 12. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1223 respondentů.

 


Představu veřejnosti o úloze prezidenta v politickém systému ČR a hodnocení jeho práce  sleduje společnost STEM od vzniku novodobého českého státu. Podle většiny Čechů (59 %) by bylo vhodné, aby měl náš politický systém silného prezidenta s rozsáhlými výkonnými pravomocemi. Tento názor sdílí v obdobné míře občané různého věku, pohlaví, vzdělání a lidé různě materiálně zajištění. Jde proto o postoj, který zastává většina české veřejnosti nehledě na své společenské postavení. Častěji tento názor zastávají příznivci ODS (64 %), nejméně pak sympatizanti KSČM (55 %). Napříč politickým spektrem nicméně převažuje souhlas.


„Bylo by podle Vás vhodné, aby měl náš politický systém silného prezidenta s rozsáhlými výkonnými pravomocemi?“

 

Pramen: STEM, Trendy 12/2010, 1223 respondentů starších 18 let

 


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
prezident