Vedení STEM

Jaromír Mazák

ředitel výzkumu

Jaromír se jako sociolog věnuje problematice občanské a politické participace a otázkám sociální soudržnosti. Ve STEM se zaměřuje na rozvoj nových výzkumných témat. V minulosti pracoval na Univerzitě Karlově jako výzkumník a vysokoškolský pedagog se zaměřením na politickou sociologii, statistiku a analýzu dat. Na téže univerzitě získal také PhD ze sociologie. Strávil dva trimestry na stáži na Oxfordské univerzitě a vedl několik projektů zaměřených na evaluaci dopadu.

Ve volném čase přesvědčuje lidi, aby si přečetli knihu Harry Potter a metody racionality.