Naše zjištění
23. 1. 2009

Trvání koaliční vlády

Polovina občanů (51 %) věří, že současná vládní koalice vydrží po celé volební období, a to i přes její personální problémy, spory a snahy opozice o její odvolání. Druhá polovina lidí (49 %) se domnívá, že koaliční vláda do konce svého funkčního období nevydrží. Názor na perspektivy vlády je ovlivňován zejména stranickými sympatiemi a materiálním zázemím lidí.

Informace z výzkumu Trendy 1/2009

VYDRŽÍ VLÁDNÍ KOALICE DO ŘÁDNÝCH VOLEB?

Polovina občanů (51 %) věří, že současná vládní koalice vydrží po celé volební období, a to i přes její personální problémy, spory a snahy opozice o její odvolání. Druhá polovina lidí  (49 %) se domnívá, že koaliční vláda do konce svého funkčního období nevydrží. Názor na perspektivy vlády je ovlivňován zejména stranickými sympatiemi a materiálním zázemím lidí.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. 1. – 9. 1. 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1258 respondentů.

Koalice ODS, Strany zelených a KDU-ČSL zažívá od svého počátku personální problémy, vnitřní spory a je často konfrontována se snahami opozice o své odvolání. Aktuální výsledky svědčí o tom, že právě v důsledku těchto skutečností si veřejnost není jista, zda-li zmíněná koalice u vlády vydrží po celé volební období (tedy do poloviny roku 2010), či nikoliv. Převedeno do řeči čísel: 51 % lidí si myslí, že koalice do této doby vydrží, 49 %, že ne.

„Myslíte si, že koalice ODS, Strany zelených a KDU-ČSL vydrží přes personální problémy, spory a snahy opozice o její odvolání u vlády po celé volební období do poloviny roku 2010?“

Pramen: STEM, Trendy 1/2009, 1258 respondentů starších 18 let

V únoru 2007, krátce po ustavení „definitivní“ Topolánkovy a vlády a jejím schválení parlamentem, věřilo v přežití koaliční vlády do konce řádného volebního období pouze 30 % lidí. Skepse mezi stoupenci opozice byla takřka stoprocentní, ale o naplnění celého mandátu pochybovala i polovina stoupenců ODS a většina, zhruba 70 %, sympatizantů menších koaličních stran. V porovnání s touto povolební skepsí je současná „poloviční víra v dožití“ pro vládu úspěchem.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
koalice, vláda