Naše zjištění
13. 10. 2000

Tři pětiny lidí si myslí, že výhody z rozšíření NATO jasně převýší náklady

Podíl lidí, kteří souhlasí s výrokem „výhody z rozšíření NATO mnohonásobně převýší náklady tohoto rozšíření“, se v posledním roce poněkud zvýšil.

Informace z výzkumu Trendy 9/2000

Tři pětiny lidí si myslí, že výhody z rozšíření NATO jasně převýší náklady

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-11. září  2000. Dotázáno bylo 1657 občanů starších 18 let na území celé České republiky. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

Mezi nejpádnější argumenty odpůrců rozšíření NATO patřily a stále patří náklady, které integrací dalších členských zemí do Aliance obyvatelstvu těchto zemí vzniknou. Podíl lidí, kteří souhlasí s výrokem „výhody z rozšíření NATO mnohonásobně převýší náklady tohoto rozšíření“, se v posledním roce poněkud zvýšil. Je stejný jako podíl občanů, kteří souhlasí s naším členstvím v Alianci.

„Výhody z rozšíření NATO mnohonásobně převýší náklady tohoto rozšíření.“*

  97/09 98/09 99/09 00/09
Určitě souhlasím 19 % 21 % 18 % 18 %
Spíše souhlasím 35 % 38 % 37 % 41 %
Spíše nesouhlasím 31 % 28 % 28 % 27 %
Určitě nesouhlasím 12 % 13 % 15 % 14 %
Nevím 3 % 2 % 2 % 0 %

Pramen: STEM, Trendy 1997-2000

*- v letech 1997,1998 zněl výrok „Výhody plynoucí z posílení bezpečnosti v celé Evropě po rozšíření NATO  mnohonásobně převýší náklady tohoto rozšíření.“

Zajímavé však je, že nejrozhodnějšími stoupenci našeho začlenění do NATO nejsou lidé, kteří se pevně vyslovují pro to, že „výhody rozšíření NATO mnohonásobně převýší náklady tohoto rozšíření“, ale ti, kteří s tímto výrokem „spíše“ souhlasí. Mezi skupinou lidí jednoznačně se vyslovujících ve smyslu, že „výhody rozšíření NATO mnohonásobně převýší náklady tohoto rozšíření“, je poměrně početná skupina odpůrců našeho vstupu do NATO (z těchto lidí by téměř 40% volilo KSČM, dalších 20% ČSSD a dalších 20% nikoho či není rozhodnuto), která zřejmě chápe výhody rozšíření Aliance jednostranně: rozšíření NATO o nové členské země pomůže Alianci, ale nikoli nám.

Pramen: STEM, Trendy 9/1999, 9/2000, bez lidí, kteří odpovídají na otázku členství v NATO „nevím“

V porovnání se šetřením provedeným v září 1999 se nic nezměnilo na tom, že přesvědčeni o výhodnosti rozšíření NATO jsou především lidé z pravé části politického spektra (více než tři čtvrtiny voličů ODS, US), naopak nejradikálnějšími odpůrci jsou stoupenci KSČM (jen 30% hlasů pro výhodnost rozšíření Aliance). Zvýšila se míra souhlasu u stoupenců ČSSD (z 51% v září 1999 na 62% v září 2000), což je charakteristické i pro jiné otázky týkající se evropské integrace českého státu a což odráží zřejmě jak „vládní roli“ ČSSD, tak i proměnu členské základny této strany.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
armáda, bezpečnost, NATO