Naše zjištění
27. 3. 2001

Tři čtvrtiny lidí se pyšní tím, že jsou občany České republiky

Více než tři čtvrtiny občanů říkají, že jsou pyšní na to, že jsou občany České republiky. Výsledek je samozřejmě možno interpretovat různě. Sotva se podaří odhalit, do jaké míry jde o skutečnou hrdost a do jaké míry o autostylizaci, o daň společenské konvenci.

Informace z výzkumu Trendy 3/2001

Tři čtvrtiny lidí se pyšní tím,

Že jsou občany české republiky  

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 5.-12. března 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 2075 občanů.

Většina našich obyvatel považuje za nejdůležitější záležitosti to, co se děje doma. Velmi často se dokonce objevuje požadavek, abychom se méně starali o rady a starosti svých sousedů či přátel, a soustředili se naopak ještě více na problémy vlastní. Často se také setkáváme s kritikou namířenou vůči některým skupinám obyvatelstva, zejména pak vůči mladé generaci, že se „zaprodala“, že necítí žádný vztah ke své zemi a že slepě přejímá všechno, co jí přinese doba či módní trend. Jsme ještě vůbec pyšní na svoji zemi, na to, že jsme jejími občany ?

 

„Jste pyšný(á) na to, že jste občanem České republiky ?“

  98/03 99/03 00/03 01/03
Určitě ano 44 % 33 % 31 % 32 %
Spíše ano 38 % 39 % 44 % 45 %
Spíše ne 15 % 23 % 21 % 20 %
Určitě ne 3 % 5 % 4 % 3 %

Pramen: STEM, Trendy 1998-2001

Výsledek je samozřejmě možno interpretovat různě. Sotva se podaří odhalit, do jaké míry jde o skutečnou hrdost a do jaké míry o autostylizaci, o daň společenské konvenci. Podrobnější analýza však ukazuje, že pocit hrdosti nad vlastní zemí je spojen s tím, do jaké míry jsou lidé schopni se ztotožnit s její současnou orientací, s vývojem u nás v posledních jedenácti letech. Z toho je vidět, že vedle „rodového“ pocitu sounáležitosti s vlastní zemí a národem se lidé hlásí ke své zemi především proto, že jsou přesvědčeni, mají být na co pyšní. A naopak – ti nejostřejší kritikové „kosmopolitismu“ a „odcizení se vlastní zemi“ svým důrazem na domácí problémy velmi často jen zakrývají, že právě pro ně nejvíce platí rčení, že je jim bližší košile než kabát, a že jsou tomu i leccos (a leckoho) obětovat.

    Pramen: STEM, Trendy 1998-2001

     Pramen: STEM, Trendy 3/2001

    Pramen: STEM, Trendy 3/2001

    Pramen: STEM, Trendy 3/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
mezinárodní prestiž ČR, politická orientace