Naše zjištění
22. 3. 2001

Tři čtvrtiny lidí považují za správné, že byl u nás zřízen úřad ombudsmana

Zavedení úřadu nezávislého ochránce lidských práv mělo většinovou podporu obyvatelstva od doby, kdy se poprvé začalo o zřízení této instituce u nás uvažovat. Po schválení nové instituce parlamentem a obsazení postu ombudsmana bývalým ministrem spravedlnosti Otakarem Motejlem se podíl lidí, kteří považují zřízení instituce ochránce lidských práv za správný krok, ještě zvýšil, zhruba na tři čtvrtiny populace.

Informace z výzkumu Trendy 3/2001

Tři čtvrtiny lidí považují za správné, že byl u nás zřízen úřad ombudsmana

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 5.-12. března 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 2075 občanů.

Zavedení úřadu nezávislého ochránce lidských práv mělo většinovou podporu obyvatelstva od doby, kdy se poprvé začalo o zřízení této instituce u nás uvažovat. Po schválení nové instituce parlamentem a obsazení postu ombudsmana bývalým ministrem spravedlnosti Otakarem Motejlem se podíl lidí, kteří považují zřízení instituce ochránce lidských práv za správný krok, ještě zvýšil. Přibylo zejména osob, které zřízení této instituce podporují rozhodně, jednoznačně. V současnosti souhlasí se zřízením instituce ombudsmana v naší republice téměř tři čtvrtiny dospělé populace.

„Pokládáte Vy osobně za správné, že v naší republice bude zřízen ombudsman, nezávislý ochránce zájmů a práv občanů?“

  96/07 00/03 01/03
Určitě ano 27 % 27 % 33 %
Spíše ano 41 % 37 % 40 %
Spíše ne 21 % 24 % 18 %
Určitě ne 11 % 12 % 9 %

Pramen: STEM, Trendy 7/1996, 3/2000, 3/2001

Instituce nezávislého ochránce lidských práv, která je běžná v mnoha zemích Evropské unie, má podporu většiny lidí všech věkových skupin, různého stupně vzdělání i občanů z celého politického spektra. Nejméně často souhlasí s tím, že byl u nás zřízen úřad ombudsmana, stoupenci KSČM.  Zdá se však, že příčinou nesouhlasu nebývá většinou odpor vůči myšlence, že by nějaký nezávislý „strážce práv a zájmů obyčejných lidí“ měl existovat, ale spíše obava z finančních nákladů ze zavedení a provozu další instituce. Svědčí o tom například fakt, že zřízení ombudsmana u nás podporuje jen 60 % občanů, kteří považují svou rodinu „v zásadě za chudou“.

Pramen: STEM, Trendy 7/1996, 3/2000, 4/2001

Pramen: STEM, Trendy 7/1996, 3/2000, 4/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
ombudsman