Naše zjištění
10. 10. 2000

Tři čtvrtiny lidí by zrušily Senát, ale většina z nich tvrdí, že půjde do Senátu volit

Senát byl s rozpaky přijímán již v době svého vzniku a jeho vznik většina lidí považovala za zbytečnost či přímo omyl. Tři čtvrtiny lidí by v současnosti, stejně jako před dvěma lety, raději horní komoru parlamentu zrušily. Argumentem pro zrušení Senátu je hlavně jeho nadbytečnost, která je důsledkem slabého postavení vůči Poslanecké sněmovně.

Informace z výzkumu Trendy 10/2000

Tři čtvrtiny lidí by zrušily Senát, ale většina z nich tvrdí, že půjde do senátu volit

 

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 4.-9. října 2000. Odpovědělo 1942 respondentů starších 18 let, vybraných metodou kvótního výběru na území celé České republiky.

Senát byl s rozpaky přijímán již v době svého vzniku a jeho vznik většina lidí považovala za zbytečnost či přímo omyl. Tři čtvrtiny lidí by v současnosti, stejně jako před dvěma lety, raději horní komoru parlamentu zrušily.

„Podpořil(a) byste Vy osobně návrh zrušit Senát?“

  98/10 00/10
Určitě ano 48 % 43 %
Spíše ano 26 % 29 %
Spíše ne 19 % 21 %
Určitě ne 7 % 7 %

Pramen: STEM, Trendy 1996-2000

Jednou z hlavních příčin, proč se lidem existence druhé parlamentní komory nezamlouvá, je jeho nadbytečnost, která je důsledkem slabého postavení vůči Poslanecké sněmovně. Většina lidí si proto také myslí, že ani výsledek letošních doplňovacích senátních voleb příliš toho na naší politické mapě nezmění.

„Myslíte si, že výsledek voleb do Senátu bude důležitý

pro vývoj politické situace v naší zemi?“

  96/10 96/11 96/12 98/10 98/11 00/06 00/10
Určitě ano 21 % 20 % 14 % 9 % 10 % 7 % 11 %
Spíše ano 35 % 32 % 33 % 27 % 22 % 23 % 27 %
Spíše ne 29 % 28 % 33 % 39 % 39 % 42 % 39 %
Určitě ne 15 % 20 % 20 % 25 % 29 % 28 % 23 %

Pramen: STEM, Trendy 1996-2000

Lidé vzdělanější (zejména absolventi VŠ) a stoupenci ODS přikládají senátním volbám pro další vývoj domácí politické situace poněkud větší význam, nicméně i v těchto skupinách populace převažují hlasy, že horní komora parlamentu by měla být zrušena.

Pramen: STEM, Trendy 10/2000

Pramen: STEM, Trendy 10/2000

Poněkud paradoxní je to, že většina lidí, kteří by zrušili Senát, chce podle svých slov jít volit. Také mnozí z občanů, podle nichž výsledek senátních voleb nebude mít velký význam pro poměry na domácí politické scéně, zatím prohlašují, že půjdou 12. listopadu volit nové senátory. Obě tyto skutečnosti samozřejmě posilují pochybnosti o tom, že skutečně tak vysoký podíl lidí, jak se zatím hlásí, půjde do Senátu volit.

Podpořili by návrh zrušit Senát Určitě nebo pravděpodobně půjdou volit
Určitě ano 37 %
Spíše ano 67 %
Spíše ne 85 %
Určitě ne 84 %

Pramen: STEM, Trendy 10/2000, jen v obvodech, kde se skutečně bude volit

Myslí si, že výsledek voleb do Senátu bude důležitý Určitě nebo pravděpodobně půjdou volit
Určitě ano 86 %
Spíše ano 83 %
Spíše ne 56 %
Určitě ne 20 %

Pramen: STEM, Trendy 10/2000, jen v obvodech, kde se skutečně bude volit

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politické strany, senát, senátní volby