Naše zjištění
30. 5. 2007

Tři čtvrtiny Čechů o sobě prohlašují, že se chovají důsledně ekologicky

Důsledně ekologicky se podle svých slov chovají tři čtvrtiny (74 %) našich občanů. Odpady třídí 80 % lidí, zhruba dvě třetiny domácností (63 %) třídí a odevzdávají nebezpečné odpady, přibližně stejný podíl osob (68 %) používá ve svých domácnostech úsporné žárovky a více než polovina lidí (54 %) v posledních 15 letech investovala do zateplení svého bytu nebo domu.

Informace z výzkumu STEM Trendy 5/2007

Tři čtvrtiny Čechů o sobě prohlašují, že se chovají důsledně ekologicky

Důsledně ekologicky se podle svých slov chovají tři čtvrtiny (74 %) našich občanů. Odpady třídí 80 % lidí, zhruba dvě třetiny domácností (63 %) třídí a odevzdávají nebezpečné odpady, přibližně stejný podíl osob (68 %) používá ve svých domácnostech úsporné žárovky a více než polovina lidí (54 %) v posledních 15 letech investovala do zateplení svého bytu nebo domu. Ekologické chování souvisí s materiálním zajištěním, vzděláním a také s velikostí místa bydliště – na vesnicích třídí odpady důsledněji než ve městech.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 10. května 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1219 respondentů.

Velká většina našich občanů tvrdí, že se ve své domácnosti „chovají důsledně ekologicky“. Porovnáme-li jejich výpověď s tím, jak odpovídali lidé u nás před deseti lety, přibylo občanů, kteří tvrdí, že se chovají důsledně ekologicky, o 15 %.

 

Pramen: STEM, Trendy 5/2007, Trendy 2/1997

V souladu se svým tvrzením o „ekologickém chování“ se také většina lidí hlásí ke konkrétním činům, jimiž přispívají ke zlepšení životního prostředí: k třídění odpadů komunálních i nebezpečných, úsporám při osvětlení i zateplování svých bytů. Jen k biopotravinám se většina lidí zatím chová zdrženlivě – nakupuje je necelá čtvrtina domácností. Více než polovina lidí (54 %) v posledních 15 letech také investovala do zateplování svého domu či bytu.

Pramen: STEM, Trendy 5/2007, 1219 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
domácnosti, ekologie