Naše zjištění
20. 1. 2011

Třetina Čechů si dala novoroční předsevzetí

Nějaké novoroční předsevzetí letos přijala třetina Čechů.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2011

VYDÁNO DNE 20. 1. 2011

TŘETINA ČECHŮ SI DALA NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ, TÝKALO SE NEJČASTĚJI PÉČE O VLASTNÍ ZDRAVÍ

Nějaké novoroční předsevzetí letos přijala třetina Čechů. Častěji si předsevzetí dávaly ženy a mladší lidé. Předsevzetí se týkala ponejvíce péče o vlastní zdraví, dále vztahů s nejbližšími a práce, zaměstnání a vzdělávání.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 3. – 10. ledna 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1245 respondentů.

Nový rok někdy plní symbolickou funkci „nového začátku“ a stává se tak příležitostí k přijetí novoročních předsevzetí. Společnost STEM ve svém letošním prvním výzkumu proto položila respondentům otázku, zda si nějaké předsevzetí dali. Výsledky ukazují, že novoroční předsevzetí letos přijala třetina občanů ve věku od 18 let.

"Mnozí lidé přijímají k příležitosti nového roku novoroční předsevzetí.
Přijal(a) jste letos Vy osobně nějaké novoroční předsevzetí?"

Pramen: STEM, Trendy 1/2011, 1245  respondentů starších 18 let

Poněkud častěji si předsevzetí dávají ženy (39 %) než muži (32 %). To se odráží i v rozdílech podle nejvyššího dokončeného vzdělání: nejčastěji si novoroční předsevzetí dávají občané se středoškolským vzděláním s maturitou (41 %), nejméně často lidé vyučení (31 %).

Jak ukazuje následující graf, novoroční předsevzetí si dávají spíše mladší lidé než starší.

Pramen: STEM, Trendy 1/2011, 1245  respondentů starších 18 let

Další otázka zjišťovala, čeho se přijatá novoroční předsevzetí týkala. Jak je patrné z následujícího grafu, zdaleka nejvíce jich patří do oblasti péče o vlastní zdraví (sem patří osobní „závazky“ typu „přestanu kouřit“, „začnu sportovat“ apod.). Další se týkají vztahů s nejbližšími a oblasti práce a vzdělání. Méně často se předsevzetí týkají finančního zajištění, trávení volného času vč. dovolené, osobního rozvoje mimo zaměstnání nebo bydlení.

"Čeho se Vaše letošní hlavní novoroční předsevzetí týkalo?"

Pramen: STEM, Trendy 1/2011, 1245  respondentů starších 18 let;
na otázku odpovídalo 426 respondentů, kteří nějaké předsevzetí přijali

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
předsevzetí