Naše zjištění
8. 8. 2001

Tolerance k menšinám pozvolna roste

V porovnání s průzkumy z let 1994 a 2000 lze říci, že tolerance veřejnosti k členům menšin se mírně, ale zřetelně zvyšuje. Toto zvýšení není specificky omezeno na příslušníky jen některých menšin, zdá se, že odráží rostoucí hladinu tolerance ve společnosti obecně.

Informace z výzkumu Trendy 6/2001

Tolerance k menšinám pozvolna roste

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4.-10. června 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1664 občanů.

Někteří lidé se vyjadřují v obecné rovině k problematickým záležitostem tolerantně, avšak v okamžiku, kdy se záležitost jich začne bezprostředně dotýkat, svůj názor mění. Mezi takové problematické záležitosti patří také soužití se členy různých národnostních menšin, které se od většinové české populace odlišují svými zvyky, chováním či způsobem života.

V průzkumu, jehož celá jedna část byla tomuto problému věnována, se občané také vyjadřovali, jak by osobně nesli, kdyby příslušníky některých národnostních menšin měli za sousedy. Mohli volit odpověď ze čtyř možností („velmi dobře, bez problémů“, „nebylo by mi to příjemné“, „nesl bych to těžce“ a „pokládal bych to za zcela nepřijatelné“), případně uvést „nevím“. Stejný průzkum provedl STEM již v letech 1994, 2000 a v dubnu 2001, a tak je možné výsledky porovnat.

Obecně lze říci, že tolerance veřejnosti k členům menšin se mírně, ale zřetelně zvyšuje. Toto zvýšení není specificky omezeno na příslušníky jen některých menšin, zdá se, že odráží rostoucí hladinu tolerance ve společnosti obecně. Výraznější zlepšení v posledním průzkumu může být ovlivněno tím, že lidé odpovídali na celý blok podobných otázek a že pořadí nabízených národností bylo obměňováno.

Za jednoznačně bezproblémový lze označit vztah ke Slovákům, Američanům, Francouzům, Britům. Zřetelně se lepší vztahy k Němcům, zhruba na stejné úrovni jako k Němcům jsou vztahy k volyňským a kazašským Čechům a k Židům. Lepší se i vztah k obyvatelům bývalé Jugoslávie i k Rusům.

Výrazný odstup si většina lidí udržuje od Vietnamců a zejména od příslušníků národností, s nimiž jsou spojovány terorismus, válka a násilí (Čečenci, Afghánci), trvale špatný je vztah k Romům. V porovnání s rokem 1994 se však i vztah k Romům a Vietnamcům alespoň u části populace zlepšil.

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

Pramen: STEM, Trendy 3/1994, 3/2000, 4/2001, 6/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
menšiny, tolerance