Naše zjištění
22. 4. 2015

Tolerance českých občanů k cizincům

Vstřícnost české veřejnosti k cizím státním příslušníkům na našem území je podle časových řad STEM na historicky nejnižší úrovni. Téměř tříčtvrtinová většina občanů (73 %) nesouhlasí s právem na občanství pro každého člověka žijícího v České republice. Podobně vysoký podíl lidí (69 %) odmítá výrok, že každá etnická menšina by měla mít možnost žít podle vlastních tradic.

Informace z výzkumu STEM Trendy 3/2015

vydáno dne 22. 4. 2015

TOLERANCE ČESKÝCH OBČANŮ K CIZINCŮM NA NAŠEM ÚZEMÍ SE SNÍŽILA

Vstřícnost české veřejnosti k cizím státním příslušníkům na našem území je podle časových řad STEM na historicky nejnižší úrovni. Téměř tříčtvrtinová většina občanů (73 %) nesouhlasí s právem na občanství pro každého člověka žijícího v České republice. Podobně vysoký podíl lidí (69 %) odmítá výrok, že každá etnická menšina by měla mít možnost žít podle vlastních tradic. Dvoutřetinová většina Čechů (67 %) považuje cizince za příliš velké bezpečnostní riziko pro naši zemi. Názor na to, zda naši občané přistupují k cizím státním příslušníkům bez předsudků a zaujatosti, rozděluje veřejnost na dva početně vyrovnané tábory.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 17. až 27. března 2015. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1089 respondentů.

Z pohledu na dlouhodobé časové řady STEM je patrné aktuální proměňování pohledu české veřejnosti na cizince žijící v naší zemi.

Podle březnového průzkumu si pouze čtvrtina občanů myslí, že každý člověk, který u nás žije, by měl mít právo na české občanství bez výhrad. Necelá třetina české populace připouští, že každá etnická menšina by měla mít možnost žít podle vlastních tradic. V názoru na to, zda Češi přistupují k cizincům žijícím v ČR bez přestupků a zaujatosti, je veřejnost dlouhodobě rozdělena na dva téměř stejně velké tábory: 47 % míní, že ano, 53 %, že ne. Ovšem dvoutřetinová většina občanů považuje cizí státní příslušníky pobývající v ČR za příliš velké riziko.

Názory na cizí státní příslušníky žijící v ČR

Pramen: STEM, Trendy 3/2015, 1089 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
cizinci, tolerance