Naše zjištění
28. 1. 2005

Tisková konference: ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST 1994 – 2004

Pozvánka na tiskovou konferenci, která se koná dne 2. února 2005 v 10 hodin v Modrém sále Slovenského institutu, Jilská 16, Praha 1. Společnosti STEM – Středisko empirických výzkumů Praha a IVO – Inštitút pre verejné otázky Bratislava si Vás dovolují pozvat na společnou tiskovou konferenci ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST 1994 – 2004 v zrcadle veřejného mínění konanou dne 2.

Pozvánka na tiskovou konferenci, která se koná dne 2. února 2005 v 10 hodin v Modrém sále Slovenského institutu, Jilská 16, Praha 1.

Společnosti STEM – Středisko empirických výzkumů Praha

a

IVO – Inštitút pre verejné otázky Bratislava

si Vás dovolují pozvat na společnou tiskovou konferenci

ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST 1994 – 2004

v zrcadle veřejného mínění

konanou dne 2. února 2005 v 10 hodin
v Modrém sále Slovenského institutu, Jilská 16, Praha 1.

Na tiskové konferenci budou představeny hlavní výsledky srovnávacích
česko–slovenských reprezentativních výzkumů názorů obyvatel
na politickoekonomickou a sociální situaci v obou republikách. Prezentovány budou čtyři okruhy témat:

q       Naléhavé problémy české a slovenské společnosti

q       Hodnocení ekonomické situace a postoje k ekonomice

q       Vnímání domácí politiky a demokracie

q       Názory na členství v EU a NATO

Na tiskové konferenci vystoupí:

Jan Hartl, STEM Praha, ředitel

Věra Haberlová, STEM Praha, odpovědná řešitelka výzkumu

Zora Bútorová, IVO Bratislava, vedoucí projektu

Olga Gyárfášová, IVO Bratislava, programová ředitelka

Bližší informace o česko – slovenských srovnávacích výzkumech STEM a IVO najdete v příloze a na webových stránkách www.stem.cz a www.ivo.sk

_____________________________________________________________________

STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3

tel.: +420 284 019 100, e-mail: hartl@stem.cz, haberlova@stem.cz, www.stem.cz

IVO, Inštitút pre verejné otázky, Baštová 5, 811 03 Bratislava

tel.: +421 254 434 030, e-mail: zora@ivo.sk, olga@ivo.sk, www.ivo.sk  

Česká a slovenská společnost po dvanácti letech samostatnosti

Společnosti STEM – Středisko empirických výzkumů Praha a IVO – Inštitút pre verejné otázky Bratislava uskutečnily na konci minulého roku společný reprezentativní výzkum názorů obyvatel obou republik na situaci ve společnosti. Projekt proběhl ve spolupráci s George Washington University v USA a navázal na obdobný česko – slovenský srovnávací výzkum uskutečněný před deseti lety v závěru roku 1994. Na jeho otázky odpovědělo v roce 1994 celkem 2 766 obyvatel České a Slovenské republiky a v roce 2004 2 958 obyvatel České a Slovenské republiky.

Projekt byl rozsáhlý nejenom co do počtu dotázaných osob, ale také co do počtu šetřených ukazatelů stavu společnosti. Tématické zaměření výzkumu zahrnovalo všechny podstatné aspekty společensko – politického, ekonomického a sociálního klimatu, počínaje celkovou reflexí stávajícího režimu a uspořádání společnosti a vnímání naléhavosti jednotlivých společenských problémů, přes hodnocení změn v ekonomické situaci a sociálních rozdílů v postavení různých skupin obyvatel, až po hodnotové orientace, míru religiozity a celkové životní pocity občanů. Zvláštní pozornost byla věnovaná názorům na představitele a nástroje domácí politiky, míře důvěryhodnosti institucí a politické a společenské angažovanosti občanů. Výzkum se nevyhnul ani otázkám týkajícím se členství v EU a NATO, ale i takové problematice jako je problém menšin a rasové nesnášenlivosti.

Výzkum je unikátní z hlediska svého rozsahu a uceleného přístupu k tématu, ale především pro možnost porovnání klimatu ve dvou zemích, které dlouhodobě sdílely společné podmínky. Srovnání vývoje politických postojů a hodnotových orientací Čechů a Slováků v posledních deseti letech je originální výpovědí a poskytuje nový pohled na stav obou společností.

Je na škodu věci, že česko-slovenské téma je stranou pozornosti a poznatky, pokud k němu vůbec nějaké existují, jsou jen útržkovité a částečné. Záměrem společného výzkumu STEM a IVO je napomoci tento informační dluh splatit. Část informací z výzkumu bude veřejnosti poskytovaná zdarma, formou stručných zpráv do sdělovacích prostředků. Výsledky šetření se ovšem dotýkají hlubších souvislostí než jsou ty, které je možné publikovat v médiích. STEM a IVO zamýšlejí proto zpracovat pro odbornou a zainteresovanou veřejnost souhrnnou publikaci, která by umožnila do těchto hlubších souvislostí nahlédnout.

Sdílet

My a svět