Naše zjištění
19. 1. 2017

Téměř dvě třetiny veřejnosti považují zavedení elektronické evidence tržeb za pozitivní opatření

Ve dnech 14. – 19. 12. 2016 STEM provedl pro Generální finanční ředitelství bleskový výzkum, který se zaměřil na názory veřejnosti na elektronickou evidenci tržeb. Reprezentativní soubor obyvatel ČR starších 18 let byl zkoumán kombinací technik CATI a CAWI. Dotázáno bylo 1004 osob starších 18 let.

Ve dnech 14. – 19. 12. 2016 STEM provedl pro Generální finanční ředitelství bleskový výzkum, který se zaměřil na názory veřejnosti na elektronickou evidenci tržeb. Reprezentativní soubor obyvatel ČR starších 18 let byl zkoumán kombinací technik CATI a CAWI. Dotázáno bylo 1004 osob starších 18 let. Statistická chyba činí plus minus 3 procentní body při rozložení odpovědí 60:40 v celém výběrovém souboru.

Sociologický výzkum, který STEM vypracoval v prosinci 2016 na základě zadání Generálního finančního ředitelství, zjišťoval názory na elektronickou evidenci tržeb. Výsledky tohoto průzkumu je možné porovnat s průzkumy, které na totožné téma STEM uskutečnil v květnu 2016 a červnu 2015.

Téměř dvoutřetinová většina občanů považuje zavedení elektronické evidence tržeb za pozitivní opatření. Tento názor se i přes kritiku v médiích a ze strany opozice v čase nemění. Mezi stoupenci vládních koaličních stran ANO a ČSSD je podpora jednoznačná,
u příznivců KDU-ČSL mírně nadpoloviční. Mezi sympatizanty ODS, TOP 09 a STAN jsou zhruba dvě pětiny těch, kteří EET označují za pozitivní opatření.

„Když zvážíte všechny okolnosti pro a proti elektronické evidence tržeb,
je její zavedení podle Vás:“

Posiluje očekávání, že díky zavedení elektronické evidence tržeb se obecně zlepší podnikatelské prostředí. Nyní narovnání podnikatelského prostředí čeká více než polovina občanů (55 %). Oproti květnu došlo ke zvýšení pozitivních názorů o sedm procentních bodů.

„Myslíte si, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně přispěje
k narovnání podnikatelského prostředí v ČR?“

Názory se velmi liší v táborech politických stran. Jasná podpora je u příznivců ANO, k nim nejblíže mají sympatizanti ČSSD.

„Myslíte si, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně přispěje
k narovnání podnikatelského prostředí v ČR?“

Pozn.: Údaje v grafu jsou vzhledem k počtu dotázaných v souboru u jednotlivých politických stran pouze orientační.

Dvoutřetinová většina občanů (66 %) nadále očekává, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně zlepší výběr daní od obchodníků a poskytovatelů služeb. Přes masivní publicitu kritických stanovisek zpochybňujících přínos EET pro vyšší výběr daní se většinové kladné očekávání v průběhu roku 2016 nezměnilo.

„Myslíte si, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně přispěje
ke zlepšení výběru daní od obchodníků a poskytovatelů služeb?“

Zavedení EET zlepší výběr daní podle jasné většiny příznivců ANO, dále také KSČM a ČSSD.

„Myslíte si, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně přispěje
ke zlepšení výběru daní od obchodníků a poskytovatelů služeb?“

Pozn.: Údaje v grafu jsou vzhledem k počtu dotázaných v souboru u jednotlivých politických stran pouze orientační.

Zdražování služeb v restauracích se zavedením EET podle většiny lidí nesouvisí a je pouze záminkou ke zdražování služeb v restauracích. Jediným a hlavním důvodem pro zdražování je pouze pro 10 % občanů.

„Myslíte si, že elektronická evidence tržeb je důvodem ke zdražování restauračních služeb?“

Diskusi vyvolával i systém kontroly vydávání účtenek. Výzkum ukázal, že více než polovina našich obyvatel si myslí, že by měl existovat způsob, jak jednoduše nahlásit nevydanou účtenku, případně ověřit skutečné zaevidování tržby.

„Má podle Vás existovat způsob, jak jednoduše nahlásit nevydanou účtenku, případně možnost ověřit skutečné zaevidování tržby?“

Způsob hlášení nevydané účtenky a možnost ověření evidence tržby nejvíce podporují stoupenci ANO a ČSSD, dále pak sympatizanti KSČM. Jinak odmítavý postoj příznivců pravice k EET je v tomto bodě méně výrazný a zdá se, že kontrola není vyhraněným politickým problémem.

„Má podle Vás existovat způsob, jak jednoduše nahlásit nevydanou účtenku, případně možnost ověřit skutečné zaevidování tržby?“

Pozn.: Údaje v grafu jsou vzhledem k počtu dotázaných v souboru u jednotlivých politických stran pouze orientační.

Komunikace o EET zasáhla veřejnost především obecně prostřednictvím zpravodajství. Zdá se, že účinná byla reklama především v televizi, slušně obstála i reklama na internetu.

„Zaznamenal(a) jste v médiích následující reklamní sdělení, informace k zavádění elektronické evidence tržeb?“

Veřejnost je spokojena se stavem informovanosti o EET a ani v časovém srovnání netrpí nedostatkem informací. Od května se mírně zvýšil podíl těch, kteří již o EET ví všechno, co potřebují. Důležitá je vysoká informovanost u vysokoškoláků a u lidí přijímajících hotovostní tržby.

„Řekl(a) byste, že o elektronické evidenci tržeb:“

Sdílet

Ekonomika
EET, elektronická evidence tržeb