Naše zjištění
6. 6. 2002

Televize, rozhlas, tisk – a mítinky

Klíčový význam přikládají voliči tomu, co se dozví prostřednictvím televize, tisku, z rozhlasových diskusí. Značný význam si pro volební rozhodování podržují také předvolební mítinky a jiné akce v rámci kampaně, i když – a naznačují to i odpovědi na jiné otázky – jejich význam v porovnání s minulými volbami poněkud klesá.

Informace z výzkumu Trendy 4/2002

Televize, rozhlas, tisk – a mítinky

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-8. dubna 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 2103 občanů.

Jakými prostředky, médii, jakými nosiči je nejúčinnější oslovit voliče? Tuto otázku si pokládají ve volebních štábech a pokládá ji také vždy před volbami občanům STEM.

Odpovědi občanů jsou stejné jako před čtyřmi lety. Klíčový význam přikládají voliči tomu, co se dozvědí prostřednictvím televize, tisku, z rozhlasových diskusí. Značný význam si pro volební rozhodování podržují také předvolební mítinky a jiné akce v rámci kampaně, i když – a naznačují to i odpovědi na jiné otázky – jejich význam v porovnání s minulými volbami poněkud klesá. Naproti tomu by politické strany zřejmě mohly uspořit na výdajích za billboardy i letáky adresované do schránek – těm voliči velkou váhu nepřisuzují.

Mezi názory stoupenců nejsilnějších stran jsou jen zcela minimální rozdíly. Mírně se odlišují jen stoupenci KSČM větším důrazem na předvolební mítinky a nerozhodnutí celkově menším zájmem o všechny nejčastěji uvažované formy (TV, tisk, rozhlas, mítinky).

Nepříliš velké jsou také rozdíly mezi lidmi, kteří se o své volbě rozhodují dávno před datem voleb, a mezi těmi, kteří si vybírají až v posledních dnech. Pozoruhodné je, že „váhající“ dávají velmi malý důraz na předvolební mítinky či na osobní kontakt s představiteli politických stran, spíše se tito nerozhodní občané orientují podle televizních besed a klipů – snad to vyjadřuje jejich pohodlnost, neboť i jejich účast na předvolebních akcích je – podle jejich vlastních slov –  podprůměrná.

Pramen: STEM, Trendy 4/1998, 4/2002

Pramen: STEM, Trendy 4/2002

Pramen: STEM, Trendy 4/2002

Pramen: STEM, Trendy 4/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
média, volby