Co považují naši občané za skutečný problém České republiky?

K nejzávažnějším problémům lidé řadí problémy právního prostředí v naší zemi (problém dodržování zákonnosti, ochranu občanů před kriminalitou a problém korupce). Druhou skupinu problémů tvoří zajišťování sociálních jistot spolu s problematickou situací ve zdravotnictví. K relativně méně závažným problémům patří otázky ekonomické: nízký export našich výrobků a kontrola svobody trhu a podnikání; dále rovněž problém stavu životního prostředí. Do skupiny méně závažných problémů patří také vstup naší země do Evropské unie. Číst dále


Závažnost problémů v naší společnosti

Nedodržování zákonů, slabá ochrana před zločinností, korupce – tedy vesměs kriminální jevy – a nedostatečné sociální zajištění občanů – to jsou problémy, které občané považují v naší zemi za nejzávažnější. Pořadí se příliš nemění, i když v oblasti ochrany před zločinností veřejnost pociťuje zlepšení. Ustoupila také otázka zdravotnictví a vyšší spokojenost je i s oblastí životního prostředí. Za stále poměrně málo významnou záležitost považuje většina občanů blížící se vstup do EU. Trvalou nespokojenost projevují občané také s chování politických stran. Nepřekvapuje proto, že občané jako jeden z nejdůležitějších cílů pro naši společnost jmenují zlepšení schopnosti stran řešit problémy voličů a že volají po zvýšení morální úrovně politiků i po výměně politických elit. Mnohem méně pociťují lidé odborné nedostatky politiků a nepostrádají na politické scéně ani nové strany. Právě tak jsou vcelku opomíjeny prezidentské pravomoci či problém Romů a příliš velký tlak není ani na posílení role žen ve společnosti. Číst dále