Podnikání: jak vypadá v názorech veřejného mínění?

Veřejnost jen obtížně posuzuje význam různých překážek bránících v podnikání. Názory různých sociodemografických skupin se na tuto otázku příliš neliší. Za největší problém jsou považovány složité a nepřehledné zákony, korupce státních úředníků a vysoké daně, ale také působení monopolů. Zvlášť citlivě vnímají jejich tlak samotní podnikatelé. Ochranu domácích výrobců požaduje zhruba 80 % občanů. To souvisí s velmi silně rozšířenou představou, že právě zahraniční firmy mají u nás nejvýhodnější podmínky k podnikání, zatímco nejobtížněji se žije domácím soukromým firmám. Naproti tomu proti hluboce zadluženým (i domácím) podnikům je veřejnost stále tvrdší – dvě třetiny občanů by je zavřely….