Profil Pavla Rychetského

Pavel Rychetský je odborníkem na ústavní právo a současně dlouholetým aktivním politikem. Pavel Rychetský se účastnil akcí disentu (spoluzakladatel Charty 77), byl členem Občanského fóra od jeho vzniku, poté Občanského hnutí a nakonec České strany sociálně demokratické. V letech 1990 až 1992 byl místopředsedou vlády ČSFR. Do politického života se vrátil v roce 1996, kdy se stal senátorem ve volebním obvodu Strakonice. V červenci 1998, po volebním vítězství sociální demokracie, se stal místopředsedou vlády České republiky. Číst dále


Stále více lidí si myslí, že vláda pracuje špatně

Nedlouho po svém nástupu se premiér těšil důvěře vskutku mimořádné, přízeň veřejnosti získal během srpnových povodní. V září 2002 premiérovi důvěřovaly tři čtvrtiny obyvatel. Důvěra premiérovi, vynesená do nebývalé výše mimořádnými okolnostmi, ale po jejich odeznění začala slábnout. Pokles podílu důvěřujících mohl být urychlen také neúspěchem vládních kandidátů v prezidentských volbách, případně neschopností premiéra pacifikovat vzdornou skupinu v sociální demokracii. Číst dále


Příznivé hodnocení premiéra dále oslabilo

V březnu částečně ochladly názory na ministry vlády S.Grosse, J.Tvrdíka, P.Buzkovou, J. Rusnoka, M. Součkovou a P.Dostála. Výrazně si u veřejnosti pohoršil premiér Vladimír Špidla. Od posledního výzkumu z ledna 2003 má o 17 procentních bodů menší podíl příznivých hodnocení. Příznivé hodnocení neúspšchých kandidátů na prezidenta také slabilo. Na nejlepší úroveň od února 1996 vzrostla popularita Václava Klause . Číst dále


Hodnocení práce vlády a parlamentu veřejností se zhoršilo

Koaliční vláda ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU a nastoupila do svého funkčního období se zcela mimořádnou podporou veřejnosti, která byla projevem ocenění jednání vlády v krizové situaci kolem povodní. Jednalo se o dočasný efekt. Již výsledky říjnového výzkumu totiž přinesly oslabení podpory vlády. Aktuální výsledky z únorového výzkumu srovnávají hodnocení Špidlovy vlády na úroveň hodnocení Zemany vlády těsně před skončením jejího funkčního období. Práci vlády tedy příznivě hodnotí jen necelé dvě pětiny občanů. Číst dále


Dynamika názorů na práci vlády

V polistopadovém vývoji můžeme odlišovat tři etapy. První, počátkem 90.let, dominovaly ideje politické demokracie, uplatňování lidských práva a svobod. Ve druhé, do poloviny 90.let, sice narůstalo kritické hodnocení různých oblastí života společnosti, ale přetrvávalo celkově pevné přesvědčení o správnosti směru společenského vývoje. Třetí etapa představuje vlastně návrat k „normálnímu“ stavu vytváření veřejného mínění. První vláda Václava Klause prošla ještě bez výrazných zvratů. Ve druhé vládě V.Klause silně narůstaly kritické nálady v obyvatelstvu a ubývalo stoupenců vlády. Zemanova vláda nastoupila s velkým mandátem důvěry, který hluboko propadl po zklamání nadějí v prvním roce vlády, postupně lepšící se ekonomické perspektivy i personální výměny spokojenost opět začaly zvyšovat. Hodnocení vlády Vladimíra Špidly je ještě předčasné. Silnou důvěru do startu však dostala. Číst dále


Premiéra hodnotily po povodních kladně tři čtvrtiny lidí

Povodňová vlna pořádně zahýbala hodnocením politiků. Představitelé „silových“ resortů Stanislav Gross a Jaroslav Tvrdík spolu s premiérem Špidlou tvoří nyní elitní skupinu nejoblíbenějších politiků sociální demokracie i celé české scény, Petra Buzková ztratila a vedoucí skupinu opustila. Výrazně si polepšili i další ministři sociální demokracie (Rychetský, Dostál), zato hluboko propadl exministr a předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan. A to je třeba zdůraznit, že průzkum proběhl ještě před vládní krizí, na jejímž propuknutí se Kavan svou nepřítomností ve sněmovně nepřímo podílel. Číst dále


Vláda i parlament se po povodních těší mimořádné přízni občanů

Koaliční vláda ČSSD, KDU-ČSL a US/DEU, která se v Poslanecké sněmovně opírá o velmi těsnou většinu, obstála podle veřejnosti v době povodní na výbornou. S tak příznivým hodnocením své práce nenastupovala do svého funkčního období dosud žádná z předchozích českých vlád. Vláda se na počátku září, tedy bezprostředně po povodních a před první vládní krizí, těšila především vysoké podpoře stoupenců ČSSD a Koalice, ale respektovala ji i většina voličů opozičních stran. Rovněž hodnocení parlamentu bylo na počátku září 2002 mimořádně příznivé. Více než polovina lidí jeho práci chválila – a to se dosud od roku 1993 nestalo. Číst dále


Hodnocení Zemanovy vlády občany se zlepšuje

Hodnocení současné sociálně demokratické vlády veřejností se mírně zlepšuje. Vládě se nakonec podařilo překonat krizi důvěry, do které se dostala v průběhu roku 1999 a nyní je spokojeno s její prací 46 % občanů, přesto stále ještě více než polovina veřejnosti považuje práci vlády za špatnou. Pozitivní očekávání veřejnosti na počátku funkčního období vlády sociální demokracie tedy zůstala nenaplněna. V porovnání s českým parlamentem je práce vlády stále českou veřejností hodnocena lépe než práce parlamentu, kterou za dobrou považuje jen třetina občanů. Hodnocení obou institucí je úzce provázáno: polovina občanů hodnotí nepříznivě vládu i parlament, téměř třetina je naopak hodnotí příznivě. Jen necelá pětina veřejnosti hodnotí pozitivně pouze vládu, významně častěji jde o stoupence vládní ČSSD. Číst dále