Důvěra v ústavní instituce

Z politických institucí má nejvíce občanů důvěru v Ústavní soud (59 %). S nástupem Petra Pavla do funkce se významně zvýšila důvěryhodnost prezidenta (aktuálně 52 %). Senátu důvěřuje 32 %, Poslanecké sněmovně 29 % a členům vlády 21 %. Míra důvěry českých občanů v instituce politické výkonné a zákonodárné moci (s výjimkou prezidenta) je tedy tradičně velmi nízká.

Důvěryhodnost nejvyšších ústavních činitelů ČR

Mezi ústavními činiteli má nejvyšší podíl důvěřujících předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský: 52 % (v minulosti byla míra jeho důvěryhodnosti ještě vyšší). Jen mírně nižší je důvěryhodnost prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše (oba shodně 50 %).

Důvěra v Nejvyšší soudní a kontrolní instituce

Nejvyšší kredit má Česká obchodní inspekce, nejnižší Ústavní soud. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 02/2005   DŮVĚRA V NEJVYŠŠÍ SOUDNÍ A KONTROLNÍ INSTITUCE ČR   NEJVYŠŠÍ KREDIT MÁ ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE,
 NEJNIŽŠŠÍ ÚSTAVNÍ SOUD.   Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumů STEM. Uskutečnil se ve dnech 1.2. – 7.2. 2005 na souboru 1 625 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Důvěra v nejvyšší soudní a kontrolní instituce je trvale vysoká

Zkušenosti z výzkumů STEM dlouhodobě ukazovaly, že institucemi, které se těší největší důvěře obyvatel České republiky, jsou Ústavní soud ČR a Nejvyšší kontrolní úřad. Jejich vysoký kredit se potvrdil i v citovaném říjnovém šetření. Toto šetření rovněž prokázalo, že značná důvěra v nejvyšší soudní instituce se projevuje také v názorech na Nejvyšší soud a Evropský soudní dvůr.

Je vliv institucí na náš život přiměřený?

Z odpovědí respondentů v říjnovém výzkumu je zřejmé, že institucí, které podle mínění veřejnosti ovlivňují život u nás přiměřeným způsobem, není mnoho. Ideálnímu stavu se nejvíce přibližují tři instituce – Ústavní soud, úřad prezidenta republiky a krajské úřady, o nichž se zhruba dvě třetiny občanů domnívají, že mají přesně takový vliv, jaký je potřebný.