Speciál analytického ústavu STEM ve Zprávě o stavu české demokracie 2023

Česká společnost vykazuje vysokou nespokojenost se směřováním věcí veřejných, ale není radikalizovaná, skládá se převážně ze spokojených domácností a z ekonomického hlediska hledí do budoucna spíše s opatrným optimismem. Je málo pravděpodobné, že by se nálady veřejnosti v této situaci mohly stát bezprostředním ohrožením demokracie u nás, nicméně tyto nálady mohou vést ke ztrátě zájmu o věci veřejné a k apatii.

Češi nepolevují v podpoře uprchlíků z Ukrajiny

Češi ani po dvou letech války na Ukrajině nejsou většinově proti pobytu ukrajinských uprchlíků na našem území. Zároveň se však projevuje únava z vleklého konfliktu, protože převažují lidé, kteří by preferovali rychlé ukončení konfliktu i za cenu ztráty některých ukrajinských území. Mírně odlišný je postoj mladých ve věku 18-29 let, kteří sice také většinově podporují rychlé ukončení konfliktu, ale je mezi nimi více těch, kteří by podporovali Ukrajinu až do znovuzískání ztracených území. Vyplývá to jednak z nových lednových dat výzkumného ústavu STEM a zároveň z dlouhodobého sledování trendů v této oblasti.

Česká společnost je rozpolcená na tématu podpory ukrajinských uprchlíků. Vnímání Ruska jako hlavního viníka války neklesá.

Dvě třetiny české společnosti nadále považují za jednoznačného viníka války Rusko. Podpora Ukrajině ve válečném střetu je ale vlažná, většina veřejnosti by si přála, aby Česká republika usilovala o co nejrychlejší konec války, i kdyby to znamenalo, že Ukrajina ztratí některá Ruskem okupovaná území. Ukrajinští uprchlíci jsou pro českou veřejnost štěpivým tématem. Jejich další setrvávání u nás podporuje asi polovina veřejnosti (51 %), zatímco druhá polovina je proti. Podpora ukrajinských uprchlíků v čase příliš neklesá, ale vyostřují se postoje části těch, kteří jsou proti uprchlíkům.

Česko je díky Evropě ve větším bezpečí.  Podle nových dat to vnímá i tuzemská veřejnost

Tento týden v pátek uplyne rok od ruského vpádu na Ukrajinu. Konsorcium České zájmy v EU oceňuje roli Evropské unie a Evropanů při pomoci Ukrajině. Zveřejňujeme také nová data z průzkumů STEM. Z nich vyplývá, že společnost zůstává v otázce konfliktu většinově na straně Západu a pomoci uprchlíkům.“V reakci na válku lidé víc vnímají bezpečnostní rozměr evropské spolupráce.

Češi chtějí po českém předsednictví hlavně energetickou bezpečnost. Členství Ukrajiny v EU podle nich nespěchá

Informace pro novináře, 2. srpna 2022Analýza vznikla ve spolupráci s konsorciem České zájmy v EU, které se věnuje českým prioritám v evropské politice.Z pěti prioritních témat, které si pro období českého předsednictví v Radě Evropské unie vytyčila vláda Petra Fialy (ODS) je pro veřejnost jednoznačně nejdůležitější zajištění dodávek energií: řešit v EU sociální dopady krize v energetice chce po vládě 79 procent obyvatel.

Ruská agrese proti Ukrajině: analýza nálad české veřejnosti

Následující analýza ústavu STEM se soustředí na klíčové důsledky ruské agrese na Ukrajině a jejich vnímání českou veřejností. Konflikt na Ukrajině přinesl zásadní změny v českém veřejném mínění, které se vztahují jak k postavení Ukrajiny a Ruska na mezinárodní scéně, tak k vnitřní dynamice spolupráce v rámci EU. Naléhavé otázky vyvolává situace lidí prchajících před válkou, kterých Česká republika přijala bezmála 300 tisíc.